Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Gottsunda flyttas ned från särskilt utsatt område till riskområde på polisens lista

I Uppsala har Gottsunda-Valsätra legat på polisens lista över särskilt utsatta områden. I sin nysläppta lista bedömer polisen att området inte längre är särskilt utsatt utan klassas som ett riskområde. Riskområde innebär en lägre grad av utsatthet enligt polisens kriterier.

Polisen har släppt en uppdaterad lista över de områden i Sverige de bedömer vara särskilt utsatta områden. Dessa delas in i utsatta områden, riskområden och särskilt utsatta områden. Gottsunda-Valsätra har tidigare klassats som utsatt område. I sin nya bedömning sänker polisen allvarsgraden och klassar de området som riskområde. 

– Vi har kraftsamlat och det är glädjande att de åtgärder vi genomfört och arbetar med ger resultat. Det ger oss kraft att fortsätta vårt långsiktiga arbete i Gottsunda med bibehållen styrka.  För även om vi är glada över resultatet är vi medvetna om att det finns väldigt mycket kvar att göra. I Uppsala kommun ska vi inte ha några utsatta områden, det politiska målet står fast, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Polisens syfte med att sammanställa en lista över utsatta områden är att den ska vara ett stöd i hur vi tillsammans kan sätta in resurser för att åstadkomma en förbättring. Enligt polisen är utsatta områden geografiskt avgränsade områden som karaktäriseras av en låg socioekonomisk status och där de kriminella har inverkan på lokalsamhället.

– Med dagens besked tycker jag att alla invånare i Gottsunda tillsammans med kollegor inom kommunens förvaltningar och bolag liksom samverkande parter inom näringslivet, civilsamhället och polisen kan känna sig lite extra stolta över det arbete som de gör varje dag för att Gottsunda ska fortsätta utvecklas till en tryggare och säkrare plats att bo och vara i. Det har gett resultat. Vi ser fram mot att fortsätta och intensifiera det systematiska och långsiktiga arbete vi bedriver i stadsdelen för att den i framtiden inte ska finnas med på listan alls, säger Erik Pelling.

 

Exempel på åtgärder som pågår i Gottsunda:

  • Breda satsningar görs på barn och unga. Det gäller bland annat på utökade möjligheter till feriejobb för unga men också satsningar på meningsfulla fritidsaktiviteter som fritidsklubbar, fritidsgårdar och ett nystartat allaktivitetshus. Även riktade insatser mot ungdomar där socialtjänst samverkar med polis för att motverka försäljning och nyttjande av narkotika i offentlig miljö.

  • Ett omfattande arbete pågår för att öka måluppfyllelsen i skolan. Med bland annat förstärkning av elevhälsa, socialarbetare i skolan och satsningar på utvecklingslärare. Kommunen har också utvecklat ett särskilt arbetssätt för att ta emot placerade ungdomar i skolan.

  • Förbättrat familjestöd i Gottsunda när familjecentralen samlokaliserades. Familjeenheten har inlett ett samarbete och ett nytt arbetssätt tillsammans med Region Uppsala, med fokus på tidiga insatser för familjer i behov av stöd. En modell där stödinsatser snabbt sätts in i samband med orosanmälan om våld mot barn har också införts.

  • Ett utbildnings- och jobbcenter har etablerats i Gottsunda-området, en öppen verksamhet i Gottsunda centrum samt vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI) och ett lärcentrum. Utbildnings- och jobbcenter coachar även unga vuxna som lever i eller nära kriminella miljöer till jobb. Sedan 2022 har kommunens utbildnings- och jobbcenter sällskap av statens servicecenter.

  • Metoden Effektiv samordning för ökad trygghet (EST) har implementerats och ger polis, kommun och samverkande parter en detaljerad och uppdaterad lägesbild vilket används för att bland annat styra kommunens väktarresurs. EST är en del av samverkansöverenskommelsen mellan Uppsala kommun och lokalpolisområde Uppsala/Knivsta. Målet med samverkan är att Uppsala ska vara en säker och trygg kommun för alla som bor, besöker och verkar här.

  • Ombyggnation av stadsdelen med kompletteringar av fler bostadsrätter, ett nytt bad och en ny skola samt förbättrad tillgänglighet med modern spårväg för en långsiktig strukturomvandling.  Dessutom är Uppsalahems nya områdesvärdar på plats varje kväll i Gottsunda för att sprida trygghet i bostadsområdet.