Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Ett steg närmare cykelväg på Väderkvarnsgatan

En del av Väderkvarnsgatan får cykelväg för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten. Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutade 18 oktober att påbörja upphandling av entreprenör som ska bygga cykelvägen.

Asfalterad cykelväg

Det är ofta trångt på Väderkvarnsgatan och det innebär att cyklister och gående utsätts för trafikrisker och kanske väljer andra transportmedel för att ta sig fram. Därför beslutade gatu- och samhällsmiljönämnden att en cykelväg skulle anläggas här, nu har man kommit vidare och påbörjar en upphandlingsprocess.

— Nu kommer vi äntligen få en sammanhållen cykelinfrastruktur från Gamla Uppsala till centrala Uppsala. Vägen kommer inte bara bli tryggare för de som går och cyklar men också för bilister, Rafael Waters (S), ordförande gatu- och samhällsmiljönämnden.

Gångbana breddas för cykel

Det finns redan idag en gångbana längs Väderkvarnsgatan och den kommer nu att breddas in mot gatan för att göra plats även för en cykelbana. Den nya cykel- och gångbanan blir 550 meter lång och kommer att anläggas mellan Råbyvägen och Vaksalagatan. Längs stråket kommer kommunen också att göra plats för cykelparkering och planteringsytor. En del arbete med vatten- och avloppsledningar i gatan behöver också göras.

— Det känns väldigt bra att vi tar tydliga steg mot en ännu bättre cykelstad. Det är viktigt att vi fortsätter jobba aktivt för att fler ska välja cykeln – för i Uppsala cyklar vi, Joachim Höggren (MP), 1:e vice ordförande gatu- och samhällsmiljönämnden.

70 nya cykelparkeringsplatser

Längs Väderkvarnsgatan finns idag ett 20-tal bilparkeringsplatser som kommer att tas bort för att ge plats för nya banan. Plats görs också för 70 nya cykelparkeringsplatser inklusive fyra platser för lådcyklar. Kommunen ser också till att så kallade cykelboxar anläggs som innebär att cyklister har en plats att ställa sig på som ligger framför biltrafiken vid trafikljus.

I samband med arbetet kommer också trafikljus, busshållplatser och platser för sopbilar och service att uppgraderas.

— Jag är glad att vi har kunnat hitta en politisk kompromiss som möjliggör för bättre framkomlighet i Uppsala, där cykeln har en självklar roll. Därtill är jag glad att projektet kommer innebära en ökad krontäckning och fler gröna inslag i gatumiljön, Nora Karlsson (C), 2:e vice ordförande gatu- och samhällsmiljönämnden.

Läs mer om hur vi jobbar med cykelfrågor