Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Rösta i valet till Europaparlamentet

  Söndag 9 juni är det val till Europaparlamentet, även kallat EU-valet. Då röstar du som är medborgare i EU:s medlemsländer om vilka som ska representera dig i parlamentet de kommande fem åren. 

  Du kan rösta

  • på själva valdagen 9 juni 2024
  • i förtid 22 maj–9 juni 2024
  • genom bud och ambulerande röstmottagare
  • från utlandet.

  Rösträtt i EU-valet

  Du har rösträtt i valet till Europaparlamentet om du är 18 år senast på valdagen.

  Du ska också vara något av följande:

  • svensk medborgare och folkbokförd i Sverige nu eller tidigare
  • medborgare i något av EU:s medlemsländer, folkbokförd i Sverige och anmäld till röstlängden senast 10 maj 2024.

  Du som är medborgare i ett EU-land och folkbokförd i Sverige kan anmäla eller avanmäla dig till den svenska röstlängden senast 30 dagar före valdagen. I början av 2024 skickade Valmyndigheten ett brev till alla EU-medborgare folkbokförda i Sverige om anmälan till, eller utträde från, den svenska röstlängden.

  Läs om vilka som får rösta i valet till Europaparlamentet på valmyndighetens webbplats.

 2. Rösta i Uppsala kommuns folkomröstning

  Det är en folkomröstning i Uppsala kommun 9 juni 2024. Det är samma dag som valet till Europaparlamentet. Du kan förtidsrösta från och med 22 maj. Du röstar i folkomröstningen samtidigt som du röstar i valet till Europaparlamentet.

  Då får du som bor i Uppsala kommun rösta om den här frågan:

  Ska Uppsala kommun i översiktsplanen lätta på bebyggelseutvecklingen i Uppsala stad genom att planera för fler bostäder i tätorterna längs tågspåren Ostkustbanan (Storvreta, Vattholma och Skyttorp) och Dalabanan (Vänge och Järlåsa)?

  Du kan rösta ja, nej eller lämna en blank röstsedel. 

  Så här ser röstsedlarna ut.

  Tre ljusblå röstsedlar, en med texten ja, en med texten nej, en med texten blank röstsedel

  I folkomröstningen hanteras bara svar på den fråga som kommunfullmäktige har beslutat om. Möjliga svar är ja, nej och blank. Det går inte att lägga till egna alternativ. Alla möjliga alternativ finns förtryckta på röstsedlar som finns i alla förtidsröstningslokaler och vallokaler i Uppsala kommun.

  Om en väljare skriver egen text på en blank valsedel kan röstsedeln bli ogiltig.

  Rösträtt i folkomröstningen

  Du har rösträtt i folkomröstningen om du är 18 år senast på valdagen och folkbokförd i Uppsala kommun senast 10 maj 2024. Du måste också vara något av följande:

  • svensk medborgare
  • medborgare i något av EU:s medlemsländer
  • medborgare i Island eller Norge
  • medborgare i annat land än EU:s medlemsländer, Island eller Norge och folkbokförd i Sverige minst tre år i följd dagen före valdagen. 

  En folkomröstning är rådgivande

  En folkomröstning är rådgivande. Det betyder att resultatet blir ett underlag till de förtroendevaldas kommande beslut i ämnet som frågan handlar om.

  Resultatet i den här folkomröstningen tas med i kommunens arbete med den nya översiktsplanen som kommunfullmäktige ska besluta om 2028.

  Informationsmaterial stöttar i ditt val

  Det finns ett informationsmaterial som är till hjälp för den som vill läsa på inför folkomröstningen och få mer information om vad frågan handlar om.

  Läs informationsmaterialet till folkomröstningen 2024.

  Läs informationsmaterialet till folkomröstningen 2024 på lättläst svenska.

  Read the Background Information for the 2024 Referendum. (On this web page you can also find practical information in English on how to vote.)

  Short information about the 2024 Referendum in Arabic. (التصويت   )

 3. Röstkortet informerar om vallokal och rösträtt

  Du som har rösträtt får ett röstkort i din brevlåda några veckor före valdagen, i samband med att förtidsröstningen öppnar 22 maj. På röstkortet finns information om vilken lokal du ska rösta i på valdagen 9 juni. Där står också om du har rösträtt i både valet till Europaparlamentet och folkomröstningen eller bara i folkomröstningen.

  Om du har rösträtt i både valet till Europaparlamentet och folkomröstningen får du ett röstkort i brevlådan från Valmyndigheten. 

  Om du bara har rösträtt i folkomröstningen får du ett röstkort i brevlådan från Uppsala kommun.

  Om du inte har ditt röstkort

  För att förtidsrösta ska du ha med dig ditt röstkort och legitimation. Har du inte fått ditt röstkort i slutet av maj, eller tappat bort det, kan du beställa ett nytt från Valmyndigheten.

  Beställ nytt röstkort.

  Du kan också ringa kommunens valkansli på telefon 018-727 12 20 eller Valmyndighetens telefon 020-825 825. Det går också att skriva ut ett nytt röstkort i alla lokaler för förtidsröstning i Uppsala kommun.

  Du behöver inte ha med dig ditt röstkort när du röstar i en vallokal på valdagen. Men det är praktiskt för att kunna kontrollera att du röstar i rätt vallokal.

 4. Olika sätt att rösta

  Du kan rösta på flera sätt. Det vanligaste är att rösta på valdagen eller att förtidsrösta. På valmyndighetens webbplats hittar du information om att rösta på olika sätt. 

  Rösta på valdagen

  Vallokalerna har öppet 08.00–21.00 på valdagen 9 juni 2024.

  Hitta din vallokal i Uppsala kommun.

  Läs mer om att rösta på valdagen.

  Förtidsrösta

  Du kan förtidsrösta från 22 maj. Valdagen 9 juni är under en långhelg i samband med nationaldagen. Därför kan det vara bra att rösta så tidigt som möjligt. Då missar du inte att rösta – och du kan koppla av om du är ledig.

  Se öppettider för förtidsröstningen i Uppsala kommun.

  Det finns bara röstsedlar till folkomröstningen i lokaler för förtidsröstning och i vallokaler i Uppsala kommun. Om du är bortrest och vill förtidsrösta i en annan kommun behöver du eller någon du väljer hämta röstsedlar till folkomröstningen. De kan hämtas i Kontaktcenter i Stadshuset på Stadshusgatan 2 eller i en lokal för förtidsröstning i Uppsala kommun. Här hittar du Kontaktcenters öppettider.

  Läs mer om att förtidsrösta.

  Ta hjälp av ledsagare för att ta dig till en lokal för att rösta

  Uppsala kommun har bestämt att alla med ledsagning har rätt att använda ledsagare som stöd för att rösta. Du kan alltså ta dig till din vallokal eller en lokal för förtidsröstning med hjälp av din ledsagare om du behöver det.

  Om du väljer att använda ledsagning för att rösta räknas inte den tiden in i de timmar du normalt har för ledsagning. När du bokar ledsagarservice säger du att du ska rösta i EU-valet och folkomröstningen.

  Du kan rösta från och med 22 maj då förtidsröstningen startar.

  Du som har ledsagning i kommunal regi kontaktar din koordinator på Stödjande insatser om du har frågor om hur din ledsagning ska ordnas i samband med valet.

  Du som har ledsagning hos en privat utförare kontaktar din utförare om du har frågor om hur din ledsagning ska ordnas i samband med valet.

  Få hjälp vid röstning i lokal

  Du som röstar i en lokal antingen på valdagen eller under förtidsröstningen kan få hjälp om du behöver det.

  Läs mer om hjälp vid röstning i lokal.

  Rösta med material i punktskrift

  Från 13 maj kan du beställa hem material som är anpassat för dig som har en synnedsättning. Materialet beställs från Valmyndigheten och gäller valet till Europaparlamentet.

  Läs mer om att rösta med material i punktskrift.

  För dig som inte kan ta dig till en lokal

  Om du inte kan ta dig till en vallokal eller en lokal för förtidsröstning på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning kan du rösta genom bud.

  Material finns att beställa på www.val.se från 13 maj eller via Valupplysningen 020-825 825. Om du vill rösta med bud i folkomröstningen behöver du ett extra valkuvert och röstsedel till folkomröstningen. Det kan hämtas i lokalerna för förtidsröstning eller i en vallokal inom Uppsala kommun.

  Du som har en lantbrevbärare kan budrösta i förtid med hjälp av lantbrevbäraren i valet till Europaparlamentet.

  Läs mer om att rösta med bud.

  Röstmottagare kan komma hem till dig

  Om du inte kan rösta med bud finns det ambulerande röstmottagare som kan komma till ditt hem eller annan plats där du befinner dig.

  Ring 018-727 12 20 för att boka en tid, använd knappval 1. Boka gärna så snart som möjligt. Bokningen öppnar 15 maj och stänger 9 juni, 12.00.

  Telefonen har öppet

  • 15 april–19 maj, 9.00–16.00 på helgfria vardagar
  • 20 maj–7 juni, 09.00–16.00 alla dagar (inklusive nationaldagen)
  • 8–9 juni, 08.00–21.00.

  De ambulerande röstmottagarna tar med sig allt material som behövs för att rösta både i valet till Europaparlamentet och folkomröstningen.

  Läs mer om att rösta med ambulerande röstmottagare.

  Rösta från utlandet

  Du som är utomlands under valperioden kan rösta i valet till Europaparlamentet på två olika sätt.

  Läs mer om att rösta från utlandet.

  Läs mer om hur du beställer material för brevröstning.

  Om du ska rösta i folkomröstningen från utlandet, via brev eller på en ambassad eller konsulat måste du själv eller någon du väljer ordna röstsedlar till folkomröstningen. De kan hämtas i Kontaktcenter i Stadshuset på Stadshusgatan 2 eller i en lokal för förtidsröstning i Uppsala kommun. Här hittar du Kontaktcenters öppettider.

 5. Vad gör Europaparlamentet?

  Europaparlamentet är ett viktigt forum för politisk debatt och beslutsfattande på unionsnivå. Europaparlamentets ledamöter väljs direkt av väljare i alla medlemsländer och deras uppgift är att företräda folkets intressen när EU stiftar sina lagar och se till att andra EU-institutioner fungerar demokratiskt.

  Fattar beslut om nya EU-lagar

  I Europaparlamentet sitter 705 folkvalda ledamöter. 21 av dem är valda i Sverige. Ett av de viktigaste uppdragen är att fatta beslut om EU-kommissionens förslag till nya EU-lagar, tillsammans med ministerrådet som består av ministrar från EU-ländernas regeringar. Ministerrådet och Europaparlamentet beslutar också tillsammans om EU:s budget.

  EU-lagar styr bland annat Sveriges arbete inom

  • miljö
  • flyktingmottagning
  • energi
  • trafik och transporter
  • konsumentskydd, till exempel med hänsyn till livsmedels- och produktsäkerhet.

  Beslut i Europaparlamentet påverkar Uppsala kommun

  Beslut som fattas i Europaparlamentet påverkar Sveriges kommuners arbete. Ett exempel är arbetet kring luftkvalitet. Europaparlamentet har beslutat att minska förorenande ämnen i luften och vattendrag för att främja EU-medborgarnas livskvalitet och naturens återhämtning.

  Sveriges kommuner har ett stort ansvar att upprätthålla de gränsvärden som EU beslutat. För att bevaka utvecklingen av luftkvaliteten i Uppsala genomför Uppsala kommun bland annat kontinuerliga mätningar längs Kungsgatan och vid Dragarbrunnstorg och har tagit fram åtgärder för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid på Kungsgatan.

  Läs mer om Europaparlamentet på Europaparlamentets webbplats  

  Läs mer om Europaparlamentet på Sveriges riksdags webbplats

 6. Other languages - olika språk

 7. Lättläst svenska och teckenspråk

 8. Om något inte går rätt till

  Har du sett något som inte verkar gå till på rätt sätt i samband med ett val? Hör av dig till kommunens valkansli.

  E-post: valkansliet@uppsala.se
  Telefon: 018-727 12 20

  Telefonen har öppet

  • 15 april–19 maj, 9.00–16.00 på helgfria vardagar
  • 20 maj–7 juni, 09.00–16.00 alla dagar (inklusive nationaldagen)
  • 8–9 juni, 08.00–21.00

  Läs mer om hur kommunen arbetar med att genomföra val på rätt sätt.