Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Folkomröstningen 2024 på lättläst svenska

Det är en folkomröstning i Uppsala kommun söndagen den 9 juni 2024.  Det är samma dag som Sverige har val till Europaparlamentet. 

Till dig som ska rösta
i folkomröstningen

Det är en folkomröstning i Uppsala kommun

söndagen den 9 juni 2024. 

Det är samma dag som Sverige

har val till Europaparlamentet. 

 

Du kan rösta 9 juni.

Men du kan också välja att rösta tidigare,

redan från 22 maj.

 

EU-valet handlar om Europa.

Men folkomröstningen handlar om

hur kommunen planerar

att det ska byggas

inne i Uppsala och utanför Uppsala.

 

Där står det att det ska byggas fler bostäder

inne i Uppsala

och i bland annat

Storvreta, Vattholma, Skyttorp, Vänge och Järlåsa.

 

I folkomröstningen får du som bor i Uppsala kommun

svara på en fråga om vad du tycker.

Var vill du att kommunen ska planera för fler bostäder?

 

Din röst kan påverka var det byggs i framtiden

Det finns tre olika röstsedlar,

alltså lappar att rösta med.

 

Du kan rösta ja, nej eller blankt

på en fråga om var det ska byggas

i Uppsala kommun i framtiden.

 

Du väljer en röstsedel.

 

Vad betyder det att rösta ja?

Vill du att det ska byggas fler bostäder

i Storvreta, Vattholma, Skyttorp, Vänge och Järlåsa?

 

Då kan du rösta ja på frågan i folkomröstningen.

Det kan göra att det inte byggs

lika mycket som planerat

inne i Uppsala.

 

Så här står det på röstsedeln,

alltså lappen som du röstar med. 

Blå röstsedel med texten ja och frågan: Ska Uppsala kommun i översiktsplanen lätta på bebyggelseutvecklingen i Uppsala stad genom att planera för fler bostäder i tätorterna längs tågspåren Ostkustbanan (Storvreta, Vattholma och Skyttorp) och Dalabanan (Vänge och Järlåsa)?

 

Vad betyder det att rösta nej?

Om du röstar nej betyder det att du röstar nej

till frågan i folkomröstningen. 

 

Så här står det på röstsedeln,

alltså lappen som du röstar med.

En röstsedel med texten Nej och frågan: Ska Uppsala kommun i översiktsplanen lätta på bebyggelseutvecklingen i Uppsala stad genom att planera för fler bostäder i tätorterna längs tågspåren Ostkustbanan (Storvreta, Vattholma och Skyttorp) och Dalabanan (Vänge och Järlåsa)?

 

Vad betyder det att rösta blankt?

Om du lämnar en blank röstsedel i vallokalen

betyder det att du vill rösta i folkomröstningen,

men att du inte vill svara ja eller nej på frågan.
 

Så här står det på röstsedeln,

alltså lappen som du röstar med.

En blå röstsedel med texten Blank röstsedel

 

Folkomröstningen är rådgivande

När du har röstat

presenteras alla svar i folkomröstningen

för Uppsala kommuns politiker.

 

Men de vet inte vad just du har svarat

eftersom ditt val är hemligt.

 

Folkomröstningen är rådgivande. 

Det betyder att svaren inte bestämmer hur det blir.

 

Men politikerna använder svaren

från folkomröstningen

när de arbetar med

kommunens nya översiktsplan.

 

Översiktsplanen visar var det är möjligt

att bygga i Uppsala kommun.

 

Det är politikerna som bestämmer

vad som ska stå

i kommunens nya översiktsplan. 

Det ska de bestämma år 2028.

 

Översiktsplanen visar var det är
möjligt att bygga

Översiktsplanen visar var det är möjligt att bygga

nya bostäder och arbetsplatser.

 

Översiktsplanen visar också

vilka områden med träd, gräs och blommor

som vi vill ha kvar

och göra bättre.

 

Översiktsplanen visar också hur och var

du och andra ska kunna resa i framtiden.

 

Översiktsplanen visar hur
det ska byggas hållbart

Översiktsplanen ska hjälpa till så att

det byggs hållbart i Uppsala kommun. 

 

Att bygga hållbart betyder att det byggs

på ett sätt som är bäst för miljön

och för oss som bor här.

 

Folkomröstningen ger kunskap

Kommunen samlar nu in

kunskap till den nya översiktsplanen

på många olika sätt.

 

Vi pratar bland annat med personer som

bor, arbetar eller besöker Uppsala kommun.

Folkomröstningen är en del av det arbetet.

 

Ladda ner och skriv ut informationen

Ladda ner informationen för att skriva ut den själv. (PDF, 134 KB)

Läs mer om EU-valet och folkomröstningen

Mer information om EU-valet och folkomröstningen.