Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Upphävande av tomtindelning för Norby 100:4, Norby 100:5 och Norby 100:10

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 17 november–8 december 2023.

Planändringens syfte är att upphäva den tomtindelning som gäller för Norby 100:4, Norby 100:5 och Norby 100:10.

Fastigheterna Norby 100:4, Norby 100:5 och Norby 100:10 är runt 1 500 kvadratmeter vardera och är en del av stadsplan  Norby-Valsätra (aktbeteckning 0380-208) och ligger i kvarteret Haglet. 

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 8 december 2023 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen Ta del av alla samrådshandlingar och lämna synpunkter på Upphävande av tomtindelning för Norby 100:4, Norby 100:5 och Norby 100:10

Den som inte framfört synpunkter senast under samrådstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 17 november 2023
Plan- och byggnadsnämnden