Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Underrättelse om antagande Detaljplan för Hammarparken

Underrättelse om antagande av detaljplan enligt 5 kap. §§ 29, 30 och 35-37 plan- och bygglagen.

Detaljplan för Hammarparken


Plan- och byggnadsnämnden har antagit detaljplaneförslaget vid sitt sammanträde 2 juni 2022. Protokollsjusteringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla 14 juni 2022. Under förutsättning att inget överklagande inkommer senast 5 juli 2022 får beslutet om antagande laga kraft 6 juli 2022.


Detaljplanen översänds härmed till Länsstyrelsen för prövning enligt 11 kap 10 § plan- och bygglagen.


Ta del utav antagandehandlingarna på www.uppsala.se/hammarparken


Uppsala 15 juni 2022

Plan- och byggnadsnämnden