Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Detaljplan för Kvarteret Språkmästaren

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 26 januari–8 mars 2024.

Syftet med planen är att möjliggöra ny bebyggelse inom fastigheten Valsätra 69:1 med bostäder i flerbostadshus, kontor, olika boendeformer samt ca 1 000 kvadratmeter för verksamheter i bottenvåningar med därtill anpassad våningshöjd.

Planområdet ligger i sydvästra Rosendal och omfattar cirka 1,8 hektar. Det avgränsas av Vårdsätravägen i öst, fastigheterna Valsätra 69:5 och Valsätra 69:4, som hyser gården Rosendal och är kulturreservat i norr, en förlängning av Stadsskogen i väst (Kåbo 1:18) samt en rad fastigheter längs Malma Ringväg i villaområdet Norby/Malma i söder. 

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 8 mars 2024 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen Ta del av alla samrådshandlingar och lämna synpunkter på Detaljplan för Kvarteret Språkmästaren

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 26 januari 2024
Plan- och byggnadsnämnden