Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Detaljplan för Karlavagnens förskola

Detaljplanen är ute på granskning under perioden 10 februari–3 mars 2023.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en förskola i två våningar. Området planläggs med syftet att skapa en bullerskyddad gård med goda vistelsekvaliteter som uppnår kommunens Riktlinje för utemiljöns yta och kvalitet vid förskola och grundskola

Planområdet utgörs av fastigheten Kvarngärdet 62:6 och är cirka 3 400 kvadratmeter stort. Planområdet ligger i stadsdelen Luthagen intill Rackarbergatan.

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 3 mars 2023 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen Ta del av alla granskningshandlingar och lämna synpunkter på karlavagnensförskola 

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 10 februari 2023
Plan- och byggnadsnämnden