Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Detaljplan för Boländerna 35:1

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 31 mars–12 maj 2023.

Syftet med detaljplanen är primärt att komplettera den tillåtna markanvändningen med kontor och detaljhandel så att den befintliga handelsverksamheten, som tidigare omfattats av tidsbegränsat bygglov, kan vara kvar. 

Planområdet ligger på Bolandsgatan 18A i kvarteret Flänsen, mellan Tycho Hedéns väg och Bolandsgatan. Planområdet omfattar hela fastigheten Boländerna 35:1 som är cirka 26 200 kvadratmeter stor. 

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 12 maj 2023 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen Ta del av alla samrådshandlingarhandlingar och lämna synpunkter på Detaljplan för Boländerna 35:1 

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 31 mars 2023
Plan- och byggnadsnämnden