Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Detaljplan för Boländerna 23:12

Detaljplanen är ute på granskning under perioden 10 november–1 december 2023.

Syftet med detaljplanen är att ändra tillåten markanvändningen (industri) till att även bekräfta befintlig markanvändning i form av tränings- och kontorslokaler. Detaljplanen begränsar tränings- och kontorslokalernas utbredning inom fastigheten med hänsyn till de närbelägen läkemedelsindustri och riskerna kopplat till det. 

Planområdet omfattar fastigheten Boländerna 23:12 och är beläget i den södra delen av verksamhetsområdet Boländerna. Planområdet är beläget strax öster om Ostkustbanan och cirka 1,7 km sydost om Uppsala centralstation.

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 1 december 2023 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen Ta del av alla granskningshandlingar och lämna synpunkter på Detaljplan för Boländerna 23:12

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 10 november 2023
Plan- och byggnadsnämnden