Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Detaljplan för Årstaskolan

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 20 januari–3 mars 2023.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en större grundskola, inklusive särskola, en ny förskola samt en fullstor idrottshall på den befintliga skolfastigheten för Årstaskolan. 

Planområdet ligger i Årsta och omfattar Årstaskolan. I planområdet ingår fastigheterna Årsta 27:1 som ägs av Skolfastigheter samt delar fastigheterna Årsta 11:220 och 11:235 som ägs av Uppsala kommun.

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 3 mars 2023 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen, Ta del av alla samrådshandlingar och lämna synpunkter på Detaljplan för Årstaskolan

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 20 januari 2023
Plan- och byggnadsnämnden