Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Detaljplan Del av Berthåga kyrkogård

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 12 april–24 maj 2024.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utvidgning av Berthåga kyrkogård med fler gravplatser för kistbegravningar och en byggrätt till byggnad för tvagning eller annat komplement för verksamheten. Planområdet ligger i anslutning till den befintliga kyrkogården.

Informationsmöte:

Ett digitalt informationsmöte kommer att hållas den 8 maj 2024 klockan
18:00 – 19:30. Gå in på www.uppsala.se/Berthaga-kyrkogard och klicka sedan på möteslänken under rubriken digitalt informationsmöte. 

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 24 maj 2024 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen Ta del av alla samrådsshandlingar och lämna synpunkter på Detaljplan Del av Berthåga kyrkogård

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 12 april 2024
Plan- och byggnadsnämnden