Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Detaljplan för Del av kvarteren Blåsenhus och Trädgårdsmästaren

Detaljplanen är ute på samråd under perioden 12 januari–23 februari 2024.

Detaljplanens övergripande syfte är att möjliggöra en fortsatt utveckling av
Blåsenhusområdet i enlighet med Uppsala kommuns översiktsplan, Uppsalas
innerstadsstrategi och planprogram för Blåsenhus.

Planområdet ligger i Blåsenhusområdet i södra delen av Uppsala innerstad, strax väster om Akademiska sjukhuset. Planen omfattar fastigheterna Kåbo 5:9 och del av Kåbo 5:1 som ägs av Akademiska Hus AB. 

Skriftliga synpunkter ska lämnas senast 23 februari 2024 till: Plan- och byggnadsnämnden, Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA, eller via formuläret på webbplatsen Ta del av alla samrådshandlingar och lämna synpunkter på Detaljplan för Del av kvarteren Blåsenhus och Trädgårdsmästaren

Den som inte framfört synpunkter senast under samråd och/eller granskningstiden kan förlora rätten att överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Fastighetsägare förutsätts underrätta hyresgäster om förslaget.

Uppsala 12 januari 2024
Plan- och byggnadsnämnden