Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
  1. I korthet

    Som fastighetsägare av flerbostadshus har du ansvar för att radonhalten i din eller dina fastigheter inte är för hög. Du behöver mäta radonhalten minst vart tionde år och rapportera in till miljöförvaltningen.

    Innan du har fått en bekräftelse på att du är färdig med rapporteringen behöver du delrapportera till miljöförvaltningen årligen.

    Du hittar instruktioner för hur du ska mäta, åtgärda och rapportera i foldern Radonvägledning för fastighetsägare.

    Processen för tillsyn av radonmätning i flerbostadshus.

    Processen för att mäta, åtgärda och rapportera radon.

  2. Vad radon är

    Radon är en färg- och luktfri radioaktiv gas som finns naturligt i marken. Den bildas när det uran som finns i jordskorpan faller sönder. Radon kan komma in till inomhusluften i byggnader från marken, byggnadsmaterialet eller vattnet.

    Läs mer om radon på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.

  3. Referensnivå och gränsvärden för radon i inomhusluften

    Radonhalten i inomhusluft anges i enheten becquerel per kubikmeter luft (Bq/m3). Referensnivån för radon i bostäder är 200 Bq/menligt Strålskyddsförordningen. Radonhalten i bostäder bör alltså inte vara över 200 Bq/m3.

    Strålskyddsförordningen innehåller även ett krav på optimering vilket betyder att du som fastighetsägare har ett ansvar att hålla radonhalten så låg som möjligt.

    I nybyggnationer gäller Boverkets gränsvärde på 200 Bq/m3 för utrymmen där man vistas mer än tillfälligt.

    Radonhalten ska mätas minst vart tionde år

    Radonhalten ska mätas minst vart tionde år på grund av variationer i ventilation, mark, temperatur och luftomsättning. Åldrande byggnadsmaterial kan också släppa igenom mer radon med tiden.

    Om en större ombyggnation eller renovering har gjorts ska radonhalten mätas på nytt eftersom ventilationen i byggnaden kan ha påverkats. De nya mätresultaten ska rapporteras in till miljöförvaltningen tillsammans med fastighetsuppgifterna.

  4. Så går mätningen till

    Det lättaste sättet att mäta radon i inomhusluft är genom att använda spårfilmsdosor. Du beställer och placerar ut dosorna själv. Mätperioden ska pågå i minst två månader under perioden 1 oktober–30 april.

    När mätningen är klar skickas dosorna tillbaka till mätlaboratoriumet för analys. När analysen är färdig får du ett resultat som du ska rapportera till miljöförvaltningen tillsammans med fastighetsuppgifterna.

    Läs om hur du rapporterar mätresultat och fastighetsuppgifter.

    Mät ett urval av bostäderna

    För att få ett tillförlitligt resultat behöver du mäta radonet i ett urval av bostäderna i respektive huskropp.

    Du ska mäta

    • samtliga bostäder med markkontakt i varje huskropp. Med markkontakt menas de bostäder som saknar källare eller annat ventilerat utrymme under.
    • minst 20 procent av övriga bostäder i varje huskropp.

    Sprid mätningarna och välj gärna minst en bostad på varje våningsplan. Det är också bra att mäta lägenheter som angränsar till hiss, ventilationsschakt eller andra utrymmen som går vertikalt genom fastigheten.

    Bild av ett hus som markerar vilka bostäder som behöver kontrollmäta radonhalten.

    Den rosa rutan visar en bostad där radonhalter över riktvärdet uppmätts. Den bostaden ska kontrollmätas efter att åtgärder har utförts. De gula rutorna visar bostäder som också behöver kontrollmätas på grund av deras förhållande till bostaden med förhöjda radonhalter. Om dessa lägenheter redan har mätts med godkända resultat behöver de inte mätas igen.

    Den övre bilden visar byggnaden framifrån och den nedre bilden byggnaden uppifrån.

    Informera boende

    Informera de boende i lägenheterna om mätningarna. Det är viktigt att de vet om de själva ska skicka tillbaka mätdosorna eller om du som fastighetsägare samlar in dosorna och protokollen för att skicka in till mätlaboratoriet.

    Miljöförvaltningen har tagit fram ett informationsblad som ni kan dela ut till de boende.

    Du hittar informationsbladet Dags att mäta radon i ditt hus under avsnittet Vägledande dokument.

  5. Beställ mätdosor

    Om du vill mäta radon ska du kontakta ett ackrediterat mätlaboratorium för att beställa mätdosor. Det går inte att beställa dosor genom miljöförvaltningen – vänd dig till mätlaboratoriet.

    Krav på mätningen

    För att få ett säkert resultat kräver miljöförvaltningen att radonmätningen

    • utförs av ett laboratorium som är Swedac-ackrediterat.
    • är en långtidsmätning med ett årsmedelvärde. För att få ett årsmedelvärde ska mätningen ske i minst två månader under perioden 1 oktober–30 april.

    Swedac-ackrediterade företag

    swedac.se finns aktuella uppgifter om de mätlaboratorier som är ackrediterade för mätning av radon i inomhusluft. 

    För närvarande finns det tre företag i Sverige som är ackrediterade av Swedac:

    Eurofins Radon Testing Sweden AB
    Radonova Laboratories AB
    Radonanalys GJAB

    Mätlaboratorier i andra länder kan vara ackrediterade enligt samma metod och utföra analyser av radonmätningar. 

    Beställ extra många mätdosor

    Beställ ett mätpaket med två mätdosor för varje bostad som ska mätas. Det kan vara bra att beställa några extra mätpaket och att mäta i fler bostäder än minimikravet eftersom det händer att boende tappar bort mätdosor under mätningen.

    Följ instruktionerna i foldern Radonvägledning för fastighetsägare.

    Radondosor

    Radondosor

  6. Delrapportera årligen

    Varje år behöver du delrapportera en enklare handlingsplan över hur ni ligger till i er radonkontroll. Det ska du göra senast 31 maj varje år.

    Detta ska du göra fram till dess att ärendet är avslutat och du fått en bekräftelse från miljöförvaltningen att du är färdig med radonkontrollen för denna gång.

    I första hand ska du rapportera uppgifterna via formulär.

    Delrapportera årlig handlingsplan via formulär.

    Om det inte är möjligt kan du fylla i en blankett och skicka till miljöförvaltningen via e-post eller post. Döp blanketten med bostadsrättsföreningens namn om du skickar den via e-post. Du hittar miljöförvaltningens kontaktuppgifter längst ner på sidan.

    Årlig handlingsplan – blankett (PDF, 205 KB)

  7. Rapportera slutligt mätresultat och fastighetsuppgifter

    När du är färdig med radonmätningen ska du rapportera in det slutliga mätresultatet tillsammans med fastighetsuppgifter till miljöförvaltningen. Hur du rapporterar beror på hur många fastigheter och huskroppar du har.

    En fastighet med sex huskroppar eller färre

    Så här gör du som bara har en fastighet med sex huskroppar eller färre.

    Rapportera mätresultat och fastighetsuppgifter

    I första hand ska du skicka dina uppgifter via formulär.

    Rapportera mätresultat och fastighetsuppgifter via formulär – en fastighet med sex huskroppar eller färre.

    Om det inte är möjligt kan du fylla i blanketten Ägaruppgifter och fastighetsuppgifter och skicka till miljöförvaltningen via e-post eller post. Döp blanketten med bostadsrättsföreningens namn om du skickar in dem via e-post. Du hittar miljöförvaltningens kontaktuppgifter längst ner på sidan. 

    Ägaruppgifter och fastighetsuppgifter – blankett (PDF, 285 KB)

    Skicka in mätrapporter

    Du ska också skicka in dina mätrapporter. I första hand ska du ladda upp rapporterna i miljöförvaltningens Dropbox.

    1. Gå till miljöförvaltningens dropbox Radon Uppsala .
    2. Klicka på Välj filer.
    3. Leta upp dina filer och markera dem. För att markera flera filer håller du ner Ctrl-tangenten.
    4. Klicka på Öppna.
    5. Skriv in bostadsrättsföreningens namn i fältet Förnamn. (Lämna fältet Efternamn tomt.)
    6. Skriv in din e-postadress i fältet E-postadress.
    7. Klicka på Ladda upp. När dina filer är uppladdade får du ett automatiskt bekräftelsemejl från Dropbox.

    Om det inte är möjligt kan du skicka mätrapporterna till miljöförvaltningen via e-post eller post. Du hittar miljöförvaltningens kontaktuppgifter längst ner på sidan.

    Flera fastigheter, eller en fastighet med sju huskroppar eller fler

    Så här gör du som har flera fastigheter eller en fastighet med sju huskroppar eller fler.

    Fyll i excelfilen

    Börja med att fylla i excelfilen Fastighetsuppgifter. Spara dokumentet på din dator och döp det med bostadsrättsföreningens namn.

    Fastighetsuppgifter – blankett (XLSX, 53 KB)

    Rapportera mätresultat och fastighetsuppgifter

    I första hand ska du skicka dina uppgifter via formulär. I formuläret bifogar du din blanketten med fastighetsuppgifterna och mätresultaten.

    Rapportera mätresultat och fastighetsuppgifter via formulär – flera fastigheter, eller en fastighet med sju huskroppar eller fler.

    Om det inte är möjligt kan du skicka in blanketten med fastighetsuppgifter och mätresultat till miljöförvaltningen via e-post eller post. Då måste du även fylla i och skicka in ytterligare en blankett med ägaruppgifter. Döp blanketterna med bostadsrättsföreningens namn om du skickar in dem via e-post. Du hittar miljöförvaltningens kontaktuppgifter längst ner på sidan. 

    Ägaruppgifter och fastighetsuppgifter – blankett (PDF, 285 KB)

    Skicka in mätrapporter

    Du ska också skicka in dina mätrapporter. I första hand ska du ladda upp rapporterna i miljöförvaltningens Dropbox.

    1. Gå till miljöförvaltningens dropbox Radon Uppsala .
    2. Klicka på Välj filer.
    3. Leta upp dina filer och markera dem. För att markera flera filer håller du ner Ctrl-tangenten.
    4. Klicka på Öppna.
    5. Skriv in bostadsrättsföreningens namn i fältet Förnamn. (Lämna fältet Efternamn tomt.)
    6. Skriv in din e-postadress i fältet E-postadress.
    7. Klicka på Ladda upp. När dina filer är uppladdade får du ett automatiskt bekräftelsemejl från Dropbox.

    Om det inte är möjligt kan du skicka mätrapporterna till miljöförvaltningen via e-post eller post. Du hittar miljöförvaltningens kontaktuppgifter längst ner på sidan.

  8. Meddela ändrade fastighetsuppgifter

    Om det sker några ändringar av fastighetsuppgifterna behöver du meddela miljöförvaltningen.

    Ändringar kan exempelvis vara

    • ny fastighetsägare
    • ny kontaktperson
    • ombyggnation

    Du hittar miljöförvaltningens kontaktuppgifter längst ner på sidan.

  9. Miljöförvaltningen utövar tillsyn

    Miljöförvaltningen är ansvarig för tillsynen av samtliga flerbostadshus för att se till att boendemiljön är god. Det innebär att förvaltningen samlar in uppgifter om radonhalten från fastighetsägare i Uppsala kommun.

    Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att all mätning utförs, att eventuella förhöjda halter åtgärdas och att mätresultaten rapporteras till miljöförvaltningen. 

    Avgift för tillsyn

    Miljöförvaltningen tar ut en avgift för tillsyn via timdebitering. För att inte riskera att betala mer än nödvändigt, se till att du har

    • utfört mätningarna i tid
    • åtgärdat eventuella brister
    • rapporterat dina resultat.
  10. Vägledande dokument

    Med start 2019 utför miljöförvaltningen en utökad tillsyn av fastighetsägare med flerbostadsfastigheter. I samband med det skickas information ut till berörda fastighetsägare. Här finns all information samlad.

    Radonvägledning för fastighetsägare

    Folder om hur du som fastighetsägare ska gå tillväga för att mäta, åtgärda och rapportera radon.

    Radonvägledning för fastighetsägare

    Snart dags att mäta radon

    Följebrev till foldern Radonvägledning för fastighetsägare. Brevet förklarar hur tillsynen går till.

    Snart dags att mäta radon (DOCX, 395 KB)

    Dags att mäta radon i ditt hus

    Informationsbrev som kan delas ut till boende innan mätning.

    Dags att mäta radon i ditt hus (PDF, 117 KB)

  11. Kontakt

    Kontakta miljöförvaltningen

    Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in handlingar till miljöförvaltningen är välkommen till Kontaktcenter på Stationsgatan 12, entréplan. Du som vill begära ut handlingar kan kontakta miljöförvaltningen per telefon eller e-post.

    Telefon:
    018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
    Postadress:
    Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala

Nyheter om tillstånd och regler - säkerhet och hälsa

  • Cityvärdar för mindre trängsel

    Nyrekryterade cityvärdar lotsar från och med idag fredag besökare i Uppsala stadskärna. Värdarna ska hjälpa till att undvika trängsel under julhandeln och därmed minska risk för smittspridning.

  • Distansvärdar och sänkt parkeringsavgift

    Uppsala kommun inför flera nya åtgärder för att mildra effekterna av coronarestriktionerna för det lokala näringslivet. Bland annat införs distansvärdar och avgiftsfri korttidsparkering i centrala Uppsala.

Kampanjer

  • Algblomning, bakterier och badklåda

    Vid kraftig algblomning färgas vattnet grönt, blågrönt eller gulaktigt. Vattnet är tydligt grumligt eller fyllt av små tråd- eller prickformade växtplankton.

Så arbetar vi med tillstånd och regler - säkerhet och hälsa

  • Så arbetar vi med:

    Miljö och klimat

    Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Det miljö- och klimatprogram vi tagit fram fokuserar på två av vår tids största utmaningar: klimatpåverkan och giftfri miljö.