Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Du som ska starta miljöfarlig verksamhet behöver söka tillstånd eller göra en anmälan av din verksamhet. Uppsala kommuns miljöförvaltning ansvarar för att behandla anmälningar för så kallade C-verksamheter.

Läs om skillnaden mellan A-, B-, C- och U-verksamheter och se vem som ger tillstånd för A- och B-verksamheter. 

Några vanliga exempel på anmälningspliktig miljöfarlig C-verksamhet är

 • fordonstvätt
 • billackering
 • laboratorium
 • bilskrot
 • tvätteri
 • jordbruk med mer än 100 djurenheter.

Anmäl i god tid

Anmäl din C-verksamhet till miljöförvaltningen genom att skicka in en blankett. Det är viktigt att du anmäler minst 6 veckor innan du startar verksamheten.

Anmäl på samma blankett ändringar i din verksamhet som kan påverka miljö eller närboende, eller om din verksamheten tas över av någon annan.

Läs miljöförvaltningens informationsblad om hur du anmäler en C-verksamhet

Blankett för anmälan av miljöfarlig C-verksamhet (PDF, 248 KB)

Det här ska ingå i en anmälan

I anmälan ska du beskriva

 • vad det är du ska göra
 • hur verksamheten påverkar miljön
 • hur du följer miljöbalkens hänsynsregler.

Invänta skriftligt beslut

Miljöförvaltningen handlägger din anmälan och skriver ett beslut. Om det behövs, kan du få krav på dig om att vidta skyddsåtgärder för minska risken för negativ påverkan från din verksamhet. 

Vid behov tar miljöförvaltningen även kontakt med boende och verksamheter i området som kan komma att påverkas av din verksamhet, och ger dem möjlighet att lämna synpunkter på din anmälan.

Egenkontroll

Du som bedriver miljöfarlig verksamhet inom miljöbalkens område, ska kontrollera din egen verksamhet.

Läs miljöförvaltningens informationsblad om egenkontroll

Läs mer om egenkontroll för C-verksamheter på naturvardsverket.se.

Avgift för anmälan

Miljöförvaltningen tar ut en avgift enligt miljöbalkens bestämmelser.

Lagen beskriver vad som är miljöfarligt

Det är miljöbalken som definierar vad som är miljöfarligt. Din verksamhet räknas som miljöfarlig om något av detta förekommer:

 • buller
 • vibrationer
 • utsläpp
 • kemikaliehantering
 • andra störningar för omgivningen.

Läs miljöförvaltningens informationsblad om de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken

Läs mer om miljöbalken på naturvardsverket.se.

Detaljerad information om specifika verksamheter

I miljöprövningsförordningen kan du läsa mer detaljerat om vilka verksamheter som klassas som miljöfarliga. Ofta är det storleken på produktionen och mängden kemikalier som avgör om din verksamhet är anmälningspliktig. Se miljöprövningsförordningen på riksdagen.se.  

Kontakta miljöförvaltningen

Telefon:
018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
Postadress:
Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 21 Uppsala

Nyheter om tillstånd och regler - miljö och naturbruk

 • Tillsyn bidrar till långsiktigt hållbara företag

  Miljöförvaltningens uppdrag är att främja en hållbar utveckling, och att både vi och kommande generationer ska ha en hälsosam och god livsmiljö. Det innebär många möten med Uppsalaföretagen och tillsyn av såväl tatueringsställen som avloppsanläggningar.

Så arbetar vi med tillstånd och regler - miljö och naturbruk

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Här kan du läsa mer om centrala styrdokument, hur du kan följa utvecklingen och specifika satsningar för att nå kommunens miljö- och klimatmål.