Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Du som ska starta miljöfarlig verksamhet behöver söka tillstånd eller göra en anmälan av din verksamhet. Uppsala kommuns miljöförvaltning ansvarar för att behandla anmälningar för så kallade C-verksamheter.

Läs om skillnaden mellan A-, B-, C- och U-verksamheter och se vem som ger tillstånd för A- och B-verksamheter. 

Några vanliga exempel på anmälningspliktig miljöfarlig C-verksamhet är

 • fordonstvätt
 • billackering
 • laboratorium
 • bilskrot
 • tvätteri
 • jordbruk med mer än 100 djurenheter.

Anmäl i god tid

Anmäl din C-verksamhet till miljöförvaltningen genom att skicka in en blankett. Det är viktigt att du anmäler minst 6 veckor innan du startar verksamheten.

Anmäl på samma blankett ändringar i din verksamhet som kan påverka miljö eller närboende, eller om din verksamheten tas över av någon annan.

Läs miljöförvaltningens informationsblad om hur du anmäler en C-verksamhet (svenska och arabiska)

Blankett för anmälan av miljöfarlig C-verksamhet (PDF, 248 KB)

Blankett för anmälan av miljöfarlig C-verksamhet (arabiska) (PDF, 776 KB)

Det här ska ingå i en anmälan

I anmälan ska du beskriva

 • vad det är du ska göra
 • hur verksamheten påverkar miljön
 • hur du följer miljöbalkens hänsynsregler.

Invänta skriftligt beslut

Miljöförvaltningen handlägger din anmälan och skriver ett beslut. Om det behövs, kan du få krav på dig om att vidta skyddsåtgärder för minska risken för negativ påverkan från din verksamhet. 

Vid behov tar miljöförvaltningen även kontakt med boende och verksamheter i området som kan komma att påverkas av din verksamhet, och ger dem möjlighet att lämna synpunkter på din anmälan.

Egenkontroll

Du som bedriver miljöfarlig verksamhet inom miljöbalkens område, ska kontrollera din egen verksamhet.

Läs miljöförvaltningens informationsblad om egenkontroll

Läs mer om egenkontroll för C-verksamheter på naturvardsverket.se.

Avgift för anmälan

Miljöförvaltningen tar ut en avgift enligt miljöbalkens bestämmelser.

Lagen beskriver vad som är miljöfarligt

Det är miljöbalken som definierar vad som är miljöfarligt. Din verksamhet räknas som miljöfarlig om något av detta förekommer:

 • buller
 • vibrationer
 • utsläpp
 • kemikaliehantering
 • andra störningar för omgivningen.

Läs miljöförvaltningens informationsblad om de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken

Läs mer om miljöbalken på naturvardsverket.se.

Detaljerad information om specifika verksamheter

I miljöprövningsförordningen kan du läsa mer detaljerat om vilka verksamheter som klassas som miljöfarliga. Ofta är det storleken på produktionen och mängden kemikalier som avgör om din verksamhet är anmälningspliktig. Se miljöprövningsförordningen på riksdagen.se.  

Kontakta miljöförvaltningen

För att handlägga ärenden som kräver underskrifter behöver vi vara på kontoret. På grund av gällande restriktioner minimerar vi antalet personer som är på plats samtidigt och därför kan viss väntetid på ärendena uppstå. Vi beklagar detta och hoppas på din förståelse. Tillsammans minskar vi smittspridningen.

Telefon:
018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
Besöksadress:

Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in handlingar till miljöförvaltningen är välkommen till Kontaktcenter på Stationsgatan 12, entréplan. Du som vill begära ut handlingar kan kontakta miljöförvaltningen per telefon eller e-post.

Postadress:
Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala

Nyheter om tillstånd och regler - miljö och naturbruk

 • Distansvärdar och sänkt parkeringsavgift

  Uppsala kommun inför flera nya åtgärder för att mildra effekterna av coronarestriktionerna för det lokala näringslivet. Bland annat införs distansvärdar och avgiftsfri korttidsparkering i centrala Uppsala.

Så arbetar vi med tillstånd och regler - miljö och naturbruk

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Det miljö- och klimatprogram vi tagit fram fokuserar på två av vår tids största utmaningar: klimatpåverkan och giftfri miljö.