Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Kort om energitillsyn

  Miljöförvaltningen gör tillsyn på energianvändning och energieffektivisering hos dig som har en verksamhet. Syftet med tillsynen är att följa upp kravet i miljöbalken som handlar om att hushålla med råvaror och energi och att i första hand använda förnybara energikällor.

 2. Så går det till

  Energitillsynen är en del av den vanliga miljötillsynen. När det är dags för miljötillsyn av din verksamhet får du ett besök av en miljöinspektör från miljöförvaltningen. Under delen som rör energi ställer inspektören ett antal frågor om er energianvändning.

  Exempel på frågor

  • Hur stor energianvändning i kWh hade ni förra året?
  • Vilka energieffektiviserande åtgärder har ni gjort? Hur många kWh sparade ni på det?
  • Stänger ni av maskiner, belysning och ventilation när ni inte arbetar i lokalerna?

  Inspektören ställer också frågor och följdfrågor om specifika installationer. Det kan till exempel röra frågor om kompressorer och alternativ till användning av olja.

 3. Verksamheter som berörs

  Alla verksamheter som har regelbunden miljötillsyn får frågor om sin energianvändning. Dessutom väljer miljöförvaltningen ut andra verksamheter som har hög energianvändning.

  Läs om miljötillsyn.

 4. Det händer efter en tillsyn

  Om det visar sig att din verksamhet har hög energianvändning jämfört med andra inom samma bransch behöver du göra något för att minska energibehovet.

  Gör en energikartläggning

  Börja med att göra en energikartläggning med hjälp av en konsultfirma. Genom en kartläggning kan du få information om vilka maskiner eller installationer som förbrukar mest energi och vad det skulle kosta att byta ut dem eller förbättra dem så att energianvändningen minskar.

  Samarbeta med fastighetsägaren

  I vissa fall kan man spara energi genom att exempelvis isolera lokalerna eller ändra belysningen. Om ni inte själva äger lokalerna kan ni ta upp frågan med fastighetsägaren.

 5. Få hjälp med energieffektivisering

  Det finns många organisationer som du kan ta hjälp av för att göra din verksamhet mer energieffektiv. Hos vissa av dem kan du söka bidrag till energikartläggning och energieffektiviserande åtgärder.

  Uppsala kommuns energi- och klimatrådgivning

  Energi- och klimatrådgivarna i Uppsala län stöttar företag med råd och tips om hur man kan minska sin energianvändning. På så sätt kan företagen också minska klimatpåverkan och energikostnader. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.

  En energi- och klimatrådgivare gör ett besök hos dig i din verksamhet. Vid besöket går ni igenom lokalen, byggnader och själva verksamheten. Ni tittar också på befintlig energianvändning och diskuterar åtgärder.

  Läs mer på Uppsala kommuns energi- och klimatrådgivnings webbplats.

  Energikontoret i Mälardalen

  Energikontoret i Mälardalen hjälper företag med en energianvändning på över 300 000 kWh per år. De kan hjälpa dig att söka bidrag för energikartläggning.

  Läs mer på Energikontoret i Mälardalens webbplats.

  Klimatprotokollet 

  Uppsala klimatprotokoll samlar ett 40-tal lokala aktörer med cirka 38 000 anställda som samarbetar för klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling. Arbetssättet har inspirerats av FN:s klimatkonvention och bidrar till Uppsalas klimatomställning.

  Läs mer på Klimatprotokollets webbplats.

  Energimyndigheten 

  Energimyndigheten är den statliga myndighet som ansvarar för energifrågor.

  Läs mer på Energimyndighetens webbplats.

 6. Uppsala kommuns klimatarbete

  Uppsala kommun ska bidra till en giftfri miljö där alla våra resurser kommer mest till nytta. Vi ska arbeta för att minska växthusgasutsläppen och samtidigt förbereda oss för och begränsa effekterna av klimatförändringarna. För att nå målen måste hela samhället bidra.

  Läs Uppsala kommuns Miljö- och klimatprogram.

 7. Kontakt

  Kontakta miljöförvaltningen

  Telefon:
  018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
  Postadress:
  Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 21 Uppsala

Nyheter om tillstånd och regler - miljö och naturbruk

 • Tillsyn bidrar till långsiktigt hållbara företag

  Miljöförvaltningens uppdrag är att främja en hållbar utveckling, och att både vi och kommande generationer ska ha en hälsosam och god livsmiljö. Det innebär många möten med Uppsalaföretagen och tillsyn av såväl tatueringsställen som avloppsanläggningar.

Så arbetar vi med tillstånd och regler - miljö och naturbruk

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Här kan du läsa mer om centrala styrdokument, hur du kan följa utvecklingen och specifika satsningar för att nå kommunens miljö- och klimatmål.