Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Kort om energitillsyn

  Miljöförvaltningen gör tillsyn på energianvändning och energieffektivisering hos dig som har en verksamhet. Syftet med tillsynen är att följa upp kravet i miljöbalken som handlar om att hushålla med råvaror och energi och att i första hand använda förnybara energikällor.

 2. Så går det till

  Energitillsynen är en del av den vanliga miljötillsynen. När det är dags för miljötillsyn av din verksamhet får du ett besök av en miljöinspektör från miljöförvaltningen. Under delen som rör energi ställer inspektören ett antal frågor om er energianvändning.

  Exempel på frågor

  • Hur stor energianvändning i kWh hade ni förra året?
  • Vilka energieffektiviserande åtgärder har ni gjort? Hur många kWh sparade ni på det?
  • Stänger ni av maskiner, belysning och ventilation när ni inte arbetar i lokalerna?

  Inspektören ställer också frågor och följdfrågor om specifika installationer. Det kan till exempel röra frågor om kompressorer och alternativ till användning av olja.

 3. Verksamheter som berörs

  Alla verksamheter som har regelbunden miljötillsyn får frågor om sin energianvändning. Dessutom väljer miljöförvaltningen ut andra verksamheter som har hög energianvändning.

  Läs om miljötillsyn.

 4. Det händer efter en tillsyn

  Om det visar sig att din verksamhet har hög energianvändning jämfört med andra inom samma bransch behöver du göra något för att minska energibehovet.

  Gör en energikartläggning

  Börja med att göra en energikartläggning med hjälp av en konsultfirma. Genom en kartläggning kan du få information om vilka maskiner eller installationer som förbrukar mest energi och vad det skulle kosta att byta ut dem eller förbättra dem så att energianvändningen minskar.

  Samarbeta med fastighetsägaren

  I vissa fall kan man spara energi genom att exempelvis isolera lokalerna eller ändra belysningen. Om ni inte själva äger lokalerna kan ni ta upp frågan med fastighetsägaren.

 5. Få hjälp med energieffektivisering

  Det finns många organisationer som du kan ta hjälp av för att göra din verksamhet mer energieffektiv. Hos vissa av dem kan du söka bidrag till energikartläggning och energieffektiviserande åtgärder.

  Uppsala kommuns energi- och klimatrådgivning

  Energi- och klimatrådgivarna i Uppsala län stöttar företag med råd och tips om hur man kan minska sin energianvändning. På så sätt kan företagen också minska klimatpåverkan och energikostnader. Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri.

  En energi- och klimatrådgivare gör ett besök hos dig i din verksamhet. Vid besöket går ni igenom lokalen, byggnader och själva verksamheten. Ni tittar också på befintlig energianvändning och diskuterar åtgärder.

  Läs mer på Uppsala kommuns energi- och klimatrådgivnings webbplats.

  Energikontoret i Mälardalen

  Energikontoret i Mälardalen hjälper företag med en energianvändning på över 300 000 kWh per år. De kan hjälpa dig att söka bidrag för energikartläggning.

  Läs mer på Energikontoret i Mälardalens webbplats.

  Klimatprotokollet 

  Klimatprotokollet är en kommunal sammanslutning av stora företag i kommunen som arbetar med energieffektiviseringar.

  Läs mer på Klimatprotokollets webbplats.

  Energimyndigheten 

  Energimyndigheten är den statliga myndighet som ansvarar för energifrågor.

  Läs mer på Energimyndighetens webbplats.

 6. Uppsala kommuns klimatarbete

  Uppsala kommuns mål är att utsläppen av växthusgaser från energianvändning, transporter och arbetsmaskiner ska vara nära noll senast 2030. Det kräver att alla medborgare arbetar med att minska sina koldioxidutsläpp.

  Läs Uppsala kommuns klimatstrategi. 

 7. Kontakt

  Kontakta miljöförvaltningen
  Telefon:
  018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
  Postadress:
  Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala

Nyheter om tillstånd och regler - miljö och naturbruk

 • Uppsalaföretaget föder upp syrsor för avel

  Hussyrsor är hett efterfrågade både till djurfoder och sedan förra året även som livsmedel i Sverige. Men många syrsor bär på det fruktade densoviruset som orsakar hög dödlighet i många bestånd. Det SLU-baserade företaget Sciins har lyckats få fram unika stora avelssyrsor som är garanterat virusfria. För det har de båda forskarna Anna Jansson och Åsa Berggren tilldelats årets Bona Postulata-pris.

 • Lågt betyg för Uppsalas företagsklimat

  Kommunens insatser för att förbättra företagsklimatet i Uppsala, har ännu inte gett önskat resultat, enligt det lokala näringslivet. Det framgår av Svenskt Näringsliv årliga enkät om företagsklimatet i Sveriges kommuner, som presenterades 25 maj. Företagarnas betyg på bland annat kommunens service och bemötande, dialog och information till företag stiger, men som helhet sjunker det.

Så arbetar vi med tillstånd och regler - miljö och naturbruk

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Det miljö- och klimatprogram vi tagit fram fokuserar på två av vår tids största utmaningar: klimatpåverkan och giftfri miljö.