Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Kort om energitillsyn

  Miljöförvaltningen gör tillsyn på energianvändning och energieffektivisering hos dig som har en verksamhet. Syftet med tillsynen är att följa upp kravet i miljöbalken som handlar om att hushålla med råvaror och energi och att i första hand använda förnybara energikällor.

 2. Så går det till

  Energitillsynen är en del av den vanliga miljötillsynen. När det är dags för miljötillsyn av din verksamhet får du ett besök av en miljöinspektör från miljöförvaltningen. Under delen som rör energi ställer inspektören ett antal frågor om er energianvändning.

  Exempel på frågor

  • Hur stor energianvändning i kWh hade ni förra året?
  • Vilka energieffektiviserande åtgärder har ni gjort? Hur många kWh sparade ni på det?
  • Stänger ni av maskiner, belysning och ventilation när ni inte arbetar i lokalerna?

  Inspektören ställer också frågor och följdfrågor om specifika installationer. Det kan till exempel röra frågor om kompressorer och alternativ till användning av olja.

 3. Verksamheter som berörs

  Alla verksamheter som har regelbunden miljötillsyn får frågor om sin energianvändning. Dessutom väljer miljöförvaltningen ut andra verksamheter som har hög energianvändning.

  Läs om miljötillsyn.

 4. Det händer efter en tillsyn

  Om det visar sig att din verksamhet har hög energianvändning jämfört med andra inom samma bransch behöver du göra något för att minska energibehovet.

  Gör en energikartläggning

  Börja med att göra en energikartläggning med hjälp av en konsultfirma. Genom en kartläggning kan du få information om vilka maskiner eller installationer som förbrukar mest energi och vad det skulle kosta att byta ut dem eller förbättra dem så att energianvändningen minskar.

  Samarbeta med fastighetsägaren

  I vissa fall kan man spara energi genom att exempelvis isolera lokalerna eller ändra belysningen. Om ni inte själva äger lokalerna kan ni ta upp frågan med fastighetsägaren.

 5. Få hjälp med energieffektivisering

  Det finns många organisationer som du kan ta hjälp av för att göra din verksamhet mer energieffektiv. Hos vissa av dem kan du söka bidrag till energikartläggning och energieffektiviserande åtgärder.

  Uppsala kommuns energicoach

  Uppsala kommuns energicoach hjälper små och medelstora företag med energianvändning under 300 000 kWh per år. De kommer ut och gör en kort genomgång av företagets energianvändning och ger tips på vad du kan göra för att minska användningen. Tjänsten är kostnadsfri.

  Läs mer på Uppsala kommuns energicoachs webbplats.

  Energikontoret i Mälardalen

  Energikontoret i Mälardalen hjälper företag med en energianvändning på över 300 000 kWh per år. De kan hjälpa dig att söka bidrag för energikartläggning.

  Läs mer på Energikontoret i Mälardalens webbplats.

  Klimatprotokollet 

  Klimatprotokollet är en kommunal sammanslutning av stora företag i kommunen som arbetar med energieffektiviseringar.

  Läs mer på Klimatprotokollets webbplats.

  Energimyndigheten 

  Energimyndigheten är den statliga myndighet som ansvarar för energifrågor.

  Läs mer på Energimyndighetens webbplats.

 6. Uppsala kommuns klimatarbete

  Uppsala kommuns mål är att utsläppen av växthusgaser från energianvändning, transporter och arbetsmaskiner ska vara nära noll senast 2030. Det kräver att alla medborgare arbetar med att minska sina koldioxidutsläpp.

  Läs Uppsala kommuns klimatstrategi. 

 7. Kontakt

  Kontakta miljöförvaltningen

  För att handlägga ärenden som kräver underskrifter behöver vi vara på kontoret. På grund av gällande restriktioner minimerar vi antalet personer som är på plats samtidigt och därför kan viss väntetid på ärendena uppstå. Vi beklagar detta och hoppas på din förståelse. Tillsammans minskar vi smittspridningen.

  Telefon:
  018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
  Besöksadress:

  Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in handlingar till miljöförvaltningen är välkommen till Kontaktcenter på Stationsgatan 12, entréplan. Du som vill begära ut handlingar kan kontakta miljöförvaltningen per telefon eller e-post.

  Postadress:
  Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala

Nyheter om tillstånd och regler - miljö och naturbruk

 • Distansvärdar och sänkt parkeringsavgift

  Uppsala kommun inför flera nya åtgärder för att mildra effekterna av coronarestriktionerna för det lokala näringslivet. Bland annat införs distansvärdar och avgiftsfri korttidsparkering i centrala Uppsala.

Så arbetar vi med tillstånd och regler - miljö och naturbruk

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Det miljö- och klimatprogram vi tagit fram fokuserar på två av vår tids största utmaningar: klimatpåverkan och giftfri miljö.