Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Farligt avfall

Farligt avfall är sådant avfall som innehåller ämnen med en eller flera farliga egenskaper, det kan till exempel vara brandfarligt, explosivt, frätande, smittförande eller hälso-och miljöskadligt. Exempel på farligt avfall är spillolja, oljefilter, oljeavskiljarslam, batterier, asbest och lysrör. För att förhindra att sådana farliga ämnen orsakar skada för människors hälsa eller miljön ska farligt avfall hanteras på särskilt sätt och hållas åtskilt från annat avfall.

Avfallsförordningen (2020:614) på riksdagen.se   kan du se vilket avfall som räknas som farligt avfall.

De krav som finns på hur farligt avfall ska hanteras skiljer sig åt om du är privatperson eller om du driver någon form av yrkesmässig verksamhet.

Du som är privatperson

Som privatperson lämnar du ditt farliga avfall på en återvinningscentral.

Läs om farligt avfall på uppsalavatten.se. 

Du som driver yrkesmässig verksamhet

Nedanstående punkter ger en kort sammanfattning av de viktigaste delarna som du behöver känna till om farligt avfall i din verksamhet.

Hantering och förvaring av farligt avfall

 • Som verksamhetsutövare får du inte lämna farligt avfall på återvinningscentralerna. Undantag är elavfall, som du får lämna kostnadsfritt. Elavfall är allt som drivs med sladd och/eller batteri. Elavfall kan också vara till exempel lysrör, lågenergilampor och batterier.
 • I din verksamhet måste du förvara farligt avfall så att ingen kan komma i kontakt med avfallet. Det får inte heller finnas risk för att vatten och mark blir förorenade. Behållare som innehåller farligt avfall bör därför vara täta, förslutna, och förvaras invallade, så att det kan säkerställas att inget innehåll riskerar att läcka ut. I vattenskyddsområden gäller särskilda krav på förvaring av spillolja och brandfarliga vätskor.
 • Du måste märka avfallskärl med vilket innehåll kärlet har.
 • Du får inte späda ut farligt avfall eller blanda olika typer av avfall
 • Välj produkter i din verksamhet som ger så lite farligt avfall som möjligt, och byt ut sådana produkter som går att byta ut mot mindre farliga.

Transport av farligt avfall

 • Du bör transportera bort farligt avfall minst en gång per år. Lagra inte onödigt stora mängder avfall.
 • För transport av farligt avfall behöver du anlita en godkänd transportör som har tillstånd att få utföra transporten. Om du anlitar en avfallstransportör är du enligt lag skyldig att själv kontrollera att den du lämnar ditt avfall till innehar de tillstånd som krävs för hanteringen.
  Sök efter godkända transportörer för farligt avfall här: kontrolleraavfallstransportorer.se.
 • Om du själv vill transportera ditt farliga avfall behöver du lämna in en anmälan eller få tillstånd från länsstyrelsen. Läs om farligt avfall och hämta blanketter på lansstyrelsen.se.  
 • Du är skyldig att anteckna och spara uppgifter om ditt farliga avfall. I anteckningarna ska framgå var avfallet producerats, datum för borttransport, vem som ska transportera bort avfallet, avfallets vikt i kilogram och var det ska transporteras/vem som är mottagare. Uppgifterna ska antecknas innan en transport av farligt avfall påbörjas. Du ska kunna visa upp dokumentationen om miljöförvaltningen begär det.
 • Från den 1 november 2020 är det även krav på att du som driver yrkesmässig verksamhet ska rapportera in dina anteckningar om farligt avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Rapporteringen ska ske senast två arbetsdagar efter en påbörjad transport av farligt avfall. Om du rapporterar in till avfallsregistret för sent får du betala en miljösanktionsavgift om 5000 kronor.

Tillsyn från miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen har tillsyn över hantering av farligt avfall och transport av farligt avfall. För tillsynen tar miljöförvaltningen ut en avgift enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige.

Om du med yrkesmässig verksamhet bryter mot reglerna om hantering och transport av farligt avfall har miljöförvaltningen skyldighet att anmäla det till åklagare. 

Om du bryter mot lagstiftningen genom att rapportera in uppgifter om farligt avfall för sent till naturvårdsverkets avfallsregister, eller om du utför egen transport av farligt avfall och det inte finns ett upprättat transportdokument, är miljöförvaltningen skyldig att fatta beslut om miljösanktionsavgift.

Läs också om farligt avfall på följande webbsidor:

Läs miljöförvaltningens informationsblad om farligt avfall.

Rapportera om farligt avfall till Naturvårdsverkets avfallsregister.  

Läs EU-förordningen om avfallstransporter på riksdagen.se

Regler om avfall i avfallsförordningen (2020:614) på riksdagen.se  

Kontakta miljöförvaltningen

Telefon:
018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
Postadress:
Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 21 Uppsala

Nyheter om tillstånd och regler - miljö och naturbruk

 • Tillsyn bidrar till långsiktigt hållbara företag

  Miljöförvaltningens uppdrag är att främja en hållbar utveckling, och att både vi och kommande generationer ska ha en hälsosam och god livsmiljö. Det innebär många möten med Uppsalaföretagen och tillsyn av såväl tatueringsställen som avloppsanläggningar.

Så arbetar vi med tillstånd och regler - miljö och naturbruk

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Här kan du läsa mer om centrala styrdokument, hur du kan följa utvecklingen och specifika satsningar för att nå kommunens miljö- och klimatmål.