Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Som privatperson lämnar du ditt farliga avfall på en återvinningscentral.

Läs om farligt avfall på uppsalavatten.se

Farligt avfall i din verksamhet

Avfallsförordningen (2020:614) på riksdagen.se   kan du se vilket avfall som räknas som farligt avfall.

Hantering och förvaring av farligt avfall

Som företagare får du inte lämna farligt avfall på återvinningscentralerna. Undantag är elavfall, som du får lämna kostnadsfritt. Elavfall är allt som har sladd och/eller batteri, till exempel lysrör, lågenergilampor och batterier.

I din verksamhet måste du förvara farligt avfall så att ingen kan komma i kontakt med avfallet. Det får inte heller finnas risk för att vatten och mark blir förorenade. I vattenskyddsområden gäller särskilda krav på förvaring av spillolja och brandfarliga vätskor.

För farligt avfall gäller dessutom:

 • Du måste märka förvaringskärl med vilket innehåll kärlet har.
 • Du får inte späda ut farligt avfall eller blanda olika typer av avfall.
 • Du får inte blanda ut farligt avfall eller använda det för att späda ut med.
 • Välj produkter som leder till minskad mängd farligt avfall och byt ut farliga produkter till mindre farliga.
 • Du bör transportera bort farligt avfall minst en gång per år. Lagra inte onödigt stora mängder avfall.
 • Anteckna den mängd farligt avfall som bildas under året och vart ditt företag har transporterat det. Se till att få ett kvitto på det avfall som har hämtats. Du ska kunna visa upp dokumentationen om miljöförvaltningen begär det.
 • Från den 1 november 2020 är det även krav på att du som företagare ska rapportera rapportera in uppgifter om hantering av farligt avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Mer om vilka uppgifter som ska redovisas står det om på Naturvårdsverkets hemsida

Här hittar du mer uppgifter om de nya reglerna om rapportering till Naturvårdsverkets avfallsregister: naturvardsverket.se/avfallsrapportering

Läs miljöförvaltningens informationsblad om farligt avfall.

Transport av farligt avfall

Grundregeln är att du som företagare inte får transportera ditt farliga avfall själv. Du ska kontakta en transportör som har tillstånd från länsstyrelsen. Transportören kan oftast hjälpa till med den dokumentation av avfallstransporten som du är skyldig att ordna.

Mindre mängder farligt avfall får du själv transportera bort efter att du har anmält transporten till länsstyrelsen. Du måste transportera avfallet till en godkänd behandlingsanläggning. Kontakta den avfallsanläggning som du vill lämna ditt avfall till för att kontrollera om de kan ta emot det.

Du får årligen maximalt transportera 100 kilo eller 100 liter farligt avfall.

För att få transportera avfall som innehåller kvicksilver, cyanid, kadmium eller PCB måste du ha tillstånd från länsstyrelsen.

Läs om farligt avfall och hämta blanketter på lansstyrelsen.se.

Tillsyn och kontroll

Miljöförvaltningen har tillsyn över hantering och transport av farligt avfall. För tillsynen tar miljöförvaltningen ut en avgift enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige.

Om du bryter mot reglerna om hantering och transport av farligt avfall har miljöförvaltningen skyldighet att anmäla det till åklagare. Om du inte kan visa upp ett transportdokument får du betala en miljösanktionsavgift.

Kontakta miljöförvaltningen
Telefon:
018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
Postadress:
Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 21 Uppsala

Så arbetar vi med tillstånd och regler - miljö och naturbruk

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Det miljö- och klimatprogram vi tagit fram fokuserar på två av vår tids största utmaningar: klimatpåverkan och giftfri miljö.