Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Information

Hantera och transportera farligt avfall på rätt sätt

Informationsblad från miljöförvaltningen om hur du hanterar och transporterar farligt avfall i din verksamhet.

Sammanfattning

  • Exempel på farligt avfall är spillolja, oljefilter, oljeavskiljarslam, kylarvätska, lösningsmedelsrester, asbest, batterier och lysrör
  • Farligt avfall ska inte blandas med annat avfall och ska förvaras så att det inte förorenar mark eller vatten
  • Du får själv transportera små mängder farligt avfall efter anmälan till länsstyrelsen
  • Större mängder farligt avfall ska transporteras bort av en transportör med tillstånd
  • Du får inte lämna farligt avfall på återvinningscentralerna med undantag för elektronikavfall och lampor som innehåller kvicksilver.