Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Vår rekryteringsprocess

  Vi arbetar utifrån att Uppsala kommuns rekryteringsprocess ska vara träffsäker, effektiv och rättvis. Du som söker jobb hos oss ska känna dig trygg med att det är din kompetens som bedöms och att vi har en transparent rekryteringsprocess.

  Rekryteringsprocessen ser likadan ut inom hela Uppsala kommun. Den hjälper oss att säkerställa en så hög kvalitet som möjligt, både för dig och för oss.  

  Här kan du läsa mer om hur en rekrytering går till och få tips om jobbsökande från en av våra HR-specialister inom rekrytering. 

 2. Ansökan

  Det finns många jobbsökarsidor som tipsar om hur du skriver en bra ansökan och personligt brev. Det finns även mallar för cv och personligt brev att hämta på webben.

  En tydlig ansökan gör det lättare för oss att bedöma dina kvalifikationer på ett rättvist sätt. Ett tips är att läsa annonsen noga. Beskriv de kvalifikationer du har som är relevanta för tjänsten extra tydligt i din ansökan.

  När du har skickat in din ansökan får du ett mejl med en bekräftelse på att vi tagit emot den. Mejlet är ett automatiskt genererat mejl och går inte att svara på, men ger dig mer information om rekryteringsprocessen och vad som nu händer med din ansökan.

 3. Urval

  Vi rekryterar kompetensbaserat. Det innebär att vi genom hela urvalsarbetet alltid har fokus på - och gör vår bedömning utifrån - det som är relevant för den aktuella tjänsten.

  Vi bedömer först dina kvalifikationer som är utbildning, erfarenhet och kunskaper. Vi bedömer sedan om du har de personliga förmågor som krävs för arbetet, exempelvis att vara "strukturerad" eller "serviceinriktad". Vilka kvalifikationer och personliga förmågor vi bedömer beror på vilken tjänst du sökt. För varje tjänst tar vi fram en kravprofil som beskriver vilka kvalifikationer och personliga förmågor som är viktigast för tjänsten. Metoden vi använder kallas kompetensbaserad rekrytering. Metoden hjälper oss att arbeta objektivt och fördomsfritt i rekryteringsprocessen.

  Kvalifikationerna (utbildning, erfarenhet och kunskaper) bedömer vi första gången när vi väljer ut vilka kandidater som vi kallar till intervju. Dina personliga förmågor kan vi bedöma först när vi träffats vid en intervju.

 4. Intervju

  När du bjuds in till en intervju kan den vara digital eller fysisk. Vid intervjun ställer vi frågor med hjälp av en strukturerad intervjuguide. Den innehåller ett antal frågor som vi ber dig svara på. Bland annat får du berätta mer om dina kvalifikationer så att vi får mer information om din utbildning, erfarenhet och dina kunskaper.

  Vi ber dig också berätta hur du beter dig i olika situationer på arbetet. Du kommer att få ge exempel på arbetssituationer och berätta hur du hanterat dem. 

  Intervjuer kan ske i flera steg och kan innehålla tester, arbetsprover och personanalys. Under intervjun får du möjlighet att ställa dina frågor till oss. Det är viktigt att du får bra information om tjänsten och vår organisation så du kan bedöma om detta är rätt tjänst för dig.

 5. Referenstagning

  Vi har en dialog med dig om vilka referenter som är lämpligast att kontakta utifrån den befattning som du har sökt. Oftast vill vi prata med minst två personer som du har jobbat med tidigare, varav en chef. Här använder vi oss av referenstagningsmallar. Mallarna är framtagna för att stötta den kompetensbaserade metodiken och för att skapa förutsättningar för kandidaterna att bedömas likvärdigt. Först när vi har en slutkandidat kontaktar vi den sökandes referenter. Vi kontaktar enbart referenser som du som sökande fått godkänna.

 6. Information till dig under rekryteringsprocessen

  När du sökt en tjänst får du en bekräftelse på att vi tagit emot din ansökan.

  Efter sista ansökningsdag och som längst tre veckor därefter får du besked om du blir kallad till intervju. Om du inte blir kallad till intervju inom denna tid har du inte gått vidare i processen. Du är förstås välkommen att söka andra tjänster.

  När tjänsten är tillsatt får du ett besked om det. Ibland kan det dröja ett tag.

  Om du varit på intervju kontaktar vi dig personligen, oftast via telefon.

 7. Jämlik rekrytering

  Ingen ska diskrimineras på någon av de sju diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

 8. Extra säkerhet för vissa tjänster

  Alla personer som jobbar med barn behöver alltid uppvisa ett giltigt intyg från brottsregistret. Om tjänsten är säkerhetsklassad får slutkandidaten gå igenom en säkerhetsprövning.

  Läs om att begära utdrag ur belastningsregistret på Polisens webbplats

 9. Anställning och introduktion

  När alla steg är klara gör vi en samlad bedömning utifrån alla moment i processen. Den rekryterande chefen erbjuder tjänsten och ni kommer överens om ett datum för när anställningen kan påbörjas och hur din introduktion kommer att se ut.

  Vi vill också berätta att anställda i Uppsala kommun använder e-legitimation i arbetet för att identifiera sig i vissa system.

  Ta del av vår gemensamma digitala introduktionsutbildning redan nu.

 10. Hur upplevs vår rekryteringsprocess?

  Kandidatupplevelsen är viktig för oss i vårt utvecklingsarbete. Den ger oss insikt i, och ökar vår förståelse för, hur kandidaterna upplever vår ansöknings-och rekryteringsprocess. Därför samlar vi automatiskt in feedback genom att skicka ut några korta enkätfrågor till dig som  sökt jobb hos oss. Det är naturligtvis anonymt och frivilligt att svara på.

 11. Offentlighetsprincipen, behandling av personuppgifter och GDPR

  När du söker en tjänst hos Uppsala kommun får du information om vad offentlighetsprincipen innebär, hur vi behandlar dina personuppgifter och hur du gör om du har skyddad identitet. 

  Läs mer om hur Uppsala kommun behandlar personuppgifter

Nyheter om jobb och karriär

 • Hurra för sjuksköterskorna idag!

  I dag 12 maj är det Internationella sjuksköterskedagen till minne av Florence Nightingale. I Uppsala kommun har vi drygt 225 sjuksköterskor som jobbar inom allt från äldreboenden och hemsjukvård till socialpsykiatri och joursjukvård. Och mycket mer.

 • Dialog lyckat framgångsrecept för bra företagsservice

  Kommunen använder olika dialogforum som ”Uppsala möts” för att lyssna in företagens behov av företagsservice. I går träffades chefer och myndighets-ansvariga i kommunen för att diskutera insikterna från dialogforumet tillsammans.

 • Skräddarsydd utbildning matchar företagens behov

  Kommunen och Uppsalaföretagen arbetar tillsammans för att gynna näringslivet och kompetensförsörjningen. Operatörsutbildningen är ett exempel. Eleverna utbildas helt enkelt i det som branschen efterfrågar.

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Drömarbetsstaden i Uppsala 14 maj 2024

 • Jobba som sjuksköterska

  Uppsala kommun behöver dig och din akademiska kompetens som sjuksköterska. Nu hoppas vi att du tar ett aktivt steg och vill vara med och utveckla våra verksamheter i Uppsala kommun.

 • Jobba som socionom

  Jobba som socionom i Uppsala kommun. Du har goda utvecklingsmöjligheter och nära till kollegor och chefer. Här finns plats för dig!