Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Jobba som sjuksköterska

Uppsala kommun behöver dig och din akademiska kompetens som sjuksköterska. Nu hoppas vi att du tar ett aktivt steg och vill vara med och utveckla våra verksamheter i Uppsala kommun.

Inom Uppsala kommuns vård- och omsorgsverksamheter kan du arbeta som sjuksköterska med hälso- och sjukvård för personer som är 17 år och äldre och som har insatser enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Som sjuksköterska hos oss får du:

  • ett varierat, självständigt, stimulerande och ansvarsfullt arbete
  • ett arbete där du ansvarar för och ordinerar omvårdnadsåtgärder
  • ett nära samarbete med kollegor som fysioterapeut eller sjukgymnast, arbetsterapeut och omvårdnadspersonal
  • möjligheter att utvecklas som legitimerad sjuksköterska inom din profession.

Kommunal hälso- och sjukvård

Inom Uppsala kommuns vård- och omsorgsförvaltning arbetar du som sjuksköterska utifrån hälso- och sjukvårdslagen med att främja, bibehålla och återställa hälsa, förebygga ohälsa samt lindra lidande. I arbetet ingår även palliativ vård.

Arbetet sker i team med personcentrerad vård i fokus. I teamet ingår sjuksköterska, fysioterapeut eller sjukgymnast, arbetsterapeut, omvårdnadspersonal och läkare.

Som sjuksköterska i Uppsala kommun bedömer, planerar, ordinerar, genomför och utvärderar du omvårdnadsåtgärder samt ansvarar för läkemedelshantering. Du organiserar och leder omvårdnaden, vanligtvis nära patienten men även mer övergripande på verksamhetsnivå. Du samordnar även patientens kontakt kring hälso- och sjukvård med övriga vårdgivare som vårdcentral, specialistmottagning och sjukhus.

Du handleder, utbildar, ordinerar och delegerar arbetsuppgifter till omvårdnadspersonal och handleder studenter.

Hälso- och sjukvård för personer under 65 år med funktionsnedsättning

Socialpsykiatri

Här arbetar du som omvårdnadsansvarig sjuksköterska för personer med psykiatriska diagnoser eller personlighetssyndrom som bor i ordinärt boende eller på ett boende med särskilt stöd utifrån ett SoL- eller LSS-beslut. Du är en i teamet och utför hälso- och sjukvårdsinsatser.

Gruppbostad och servicebostad

Här arbetar du som omvårdnadsansvarig sjuksköterska med omvårdnad av personer med funktionsnedsättning. Personerna bor i grupp- eller servicebostad enligt LSS-beslut. Du är en i teamet och utför hälso- och sjukvårdsinsatser.

Personlig assistans

Här arbetar du som omvårdnadsansvarig sjuksköterska för personer med personlig assistans, ledsagare, kontaktperson eller anhörigvård enligt LSS-beslut. Personerna kan ha avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser och stora omvårdnads- och hjälpmedelsbehov. Tack vare insatserna kan de bo kvar i ordinärt boende. Du är en i teamet och utför hälso- och sjukvårdsinsatser.

Hemsjukvård för personer 21–65 år

Här arbetar du som omvårdnadsansvarig sjuksköterska för personer mellan 21 och 65 år med olika sjukdomsbild som bor i ordinärt boende med stöd av hemvård enligt SoL-beslut och hälso- och sjukvårdsinsatser. Insatserna kan vara under längre eller kortare tid. Du är en i teamet och utför hälso- och sjukvårdsinsatser.

Hälso- och sjukvård för personer över 65 år

Vård- och omsorgsboende

Här arbetar du som omvårdnadsansvarig sjuksköterska på ett vård- och omsorgsboende där det bor personer med behov av omvårdnad dygnet runt och personer med demenssjukdom. Du är en i teamet och ansvarar för ett begränsat antal personer, ofta på en avdelning.

Hemsjukvård för personer äldre än 65 år

Här arbetar du som omvårdnadsansvarig sjuksköterska för personer som är äldre än 65 år med behov av vård i ordinärt boende. Omvårdnadsinsatserna kan vara under längre eller kortare tid. Du samverkar med patientens övriga vårdgivare. Du är en i teamet och ansvarar för ett begränsat antal personer och utför hälso- och sjukvårdsinsatser.

Korttidsvård

Här arbetar du som omvårdnadsansvarig sjuksköterska på en korttidsvårdsavdelning med personer som är 17 år eller äldre, enligt SoL-beslut efter exempelvis en sjukhusvistelse. Du är en i teamet och ansvarar för ett begränsat antal personer under en begränsad tid.

Växelvård

Här arbetar du som omvårdnadsansvarig sjuksköterska på en växelvårdsavdelning med exempelvis personer med demenssjukdom. Personerna vårdas växelvis mellan det ordinära boendet och växelvårdsavdelningen enligt SoL-beslut. Du är en i teamet och ansvarar för ett begränsat antal personer.

Joursjukvård

Här ansvarar du som sjuksköterska för både akuta och planerade omvårdnadsinsatser hos personer med olika sjukdomstillstånd under jourtid.