Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Tvätta din bil i en biltvätt, till exempel en automattvätt eller gör-det-själv-hall. Så undviker du att orenat vatten går ut i vattendrag och sjöar. Det finns biltvättar som har mycket bra rening av avloppsvattnet. Fråga om biltvätten som du besöker har en sådan rening.

Tvättvattnet från en biltvätt innehåller många ämnen som är skadliga för miljön, till exempel:

 • tungmetaller
 • avfettningsmedel
 • oljor
 • däckpartiklar
 • vägmaterial.

Använd miljöanpassade bilvårdsprodukter

Använd miljöanpassade bilvårdsprodukter. I dag finns det bilvårdsprodukter för biltvätt, avfettning och vaxning med mera. I bilschampo och avfettningsmedel finns bland annat tensider, som kan skada djur och växter som lever i vatten. En av fördelarna med miljöanpassade schampon är att de innehåller tensider som bryts ned lättare och som ger mindre skada på miljön.

Spola av bilen på grus eller gräs någon enstaka gång

Ställ din bil på en grusplan eller gräsmatta om du vill spola av bilen hemma någon enstaka gång. Undvik att använda bilvårdsprodukter när du gör det.

Men se till att du står långt ifrån

 • vattendrag
 • dagvattenbrunnar
 • dricksvattenbrunnar.

Följ regler för att undvika skador på miljön

I miljöbalken finns allmänna hänsynsregler som är till för att skydda miljön och människors hälsa. Reglerna gäller för både företag och privatpersoner. Reglerna säger att du ska förebygga, hindra och motverka skador på människors hälsa och på miljön. I vårt infoblad kan du läsa mer om hänsynsreglerna. 

Var rädd om grundvattnet

I Uppsala kommun finns flera känsliga områden för grundvatten som kallas för vattenskyddsområden. Uppsala stad, Björklinge, Storvreta och Lövstalöt får alla dricksvatten från Uppsalaåsen. Eftersom nästan hela Uppsalaåsen är vattenskyddsområde måste du vara speciellt försiktig, så att föroreningar inte kommer ned i grundvattnet. Även i andra vattenskyddsområden behöver du vara extra försiktigt att inte släppa ut förorenat vatten.
Se vattenskyddsområden på karta

Kontakta miljöförvaltningen

Telefon:
018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
Postadress:
Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 21 Uppsala

Nyheter om vatten och avlopp

 • Tyck till om förslag till Vattentjänstplan 2024

  Ett förslag till Vattentjänstplan 2024 är nu ute på samråd. Under samrådet kan du ta del av förslaget och tycka till om dess innehåll. Planen har tagits fram för att öka kunskapen och förutsägbarheten kring var kommunen planerar att bygga ut allmänt vatten och avlopp (VA) under de närmaste tio åren. Planen redovisar även vilka åtgärder som planeras för att exempelvis reningsverk och pumpstationer ska fungera vid skyfall.

Kampanjer
 • Algblomning, bakterier och badklåda

  Vid kraftig algblomning färgas vattnet grönt, blågrönt eller gulaktigt. Vattnet är tydligt grumligt eller fyllt av små tråd- eller prickformade växtplankton.

Så arbetar vi med vatten och avlopp

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Här kan du läsa mer om centrala styrdokument, hur du kan följa utvecklingen och specifika satsningar för att nå kommunens miljö- och klimatmål.