Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Att överge en skrotbil eller förvara den på ett sätt som innebär en fara för miljön är ett miljöbrott som kan ge böter eller fängelse. Det är i första hand den som äger bilen som är straffrättsligt ansvarig. Men du kan också bli ansvarig för en bil som du låtit förvara på din fastighet, även om du inte själv äger bilen.

Bilar innehåller många ämnen som är farliga för människors hälsa och för miljön. En skrotbil förfular omgivningen och utgör en risk, inte bara för miljön, utan även för barn och djur som kan komma till skada. Det är därför viktigt att skrotbilar hanteras på rätt sätt.

Inlämning av uttjänta bilar 

Om det inte längre går att använda bilen lämnar du den till ett företag som är auktoriserat för att skrota bilar. Det är viktigt, eftersom det händer att oseriösa verksamheter exporterar uttjänta bilar till andra länder, där de orsakar stora miljö- och hälsoproblem.

När du lämnar din bil ska du få ett mottagningsbevis från företaget. En del bilskrotningsföretag hämtar din bil gratis.

Du kan se vilka företag som är auktoriserade bildemonterare i Uppsala län på länsstyrelsens webbplats.

Informera om övergivna skrotbilar

Om du hittar en övergiven skrotbil kan du kontakta miljöförvaltningen direkt eller informera om det via kommunens felanmälan.

Beskriv de uppgifter du känner till så tydligt du kan:

  • var bilen finns
  • hur länge den har stått på platsen
  • vem som ställt dit den
  • registreringsnummer/chassinummer
  • kontaktuppgifter till bilägare och/eller fastighetsägare.

Skicka gärna med fotografier.  

Miljöförvaltningen kontaktar bilägaren eller annan ansvarig person som ser till att skrotbilen flyttas. Om det finns en akut risk för miljöskada kan miljöförvaltningen själv beställa en flytt av skrotbilen. Bilägaren eller annan som bedömts vara ansvarig för flytten får betala för miljöförvaltningens handläggningstid och eventuella åtgärder som utförts.

Om du behöver flytta en skrotbil kan du beställa flytt av fordon hos Uppsala Parkerings AB . Du som beställer en flytt är också den som betalar kostnaden för den.

Kontakta miljöförvaltningen

Telefon:
018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
Postadress:
Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 21 Uppsala

Nyheter om avfall och återvinning

Så arbetar vi med avfall och återvinning

  • Så arbetar vi med:

    Miljö och klimat

    Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Här kan du läsa mer om centrala styrdokument, hur du kan följa utvecklingen och specifika satsningar för att nå kommunens miljö- och klimatmål.