Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Utsläppen minskar för Uppsala klimatprotokoll – men det måste gå snabbare

Det branschöverskridande nätverket Uppsala klimatprotokoll avrundade sin senaste avtalsperiod på en resultatkonferens i går. Flera förflyttningar syns men nätverket måste växla upp för att nå sina ambitiösa utsläppsmål.

Ett hundratal personer i en publik framför en scen med två personer på.

Uppsala klimatprotokoll arbetar i avtalsperioder om tre år och har nyligen sammanställt resultatet från den femte perioden som pågått sedan 2021.

En standard för att redovisa växthusgasutsläpp är enligt GHG-protokollet. Utsläppen delas upp i tre olika dimensioner, så kallade scope.

Utsläppen minskar från egna transporter och energianvändning

För medlemmarna i Uppsala klimatprotokoll har utsläppen i det som kallas scope 1 och 2 minskat med 22 procent sedan 2021. Det beror främst på minskade utsläpp från medlemmarnas egna transporter och energianvändning.

Utsläppen från det som kallas scope 3 ligger oförändrat under samma period. Exempel på scope 3-utsläpp är

  • inköp av produktionsmaterial
  • IT-utrustning
  • cement
  • upphandlade transporter
  • flygresor. 

”Att veta var utsläppen finns är en förutsättning för att minska dem”

Medlemmarna har de senaste åren blivit betydligt bättre på att kartlägga utsläpp i scope 3.

– Att veta var utsläppen finns är en förutsättning för att minska dem, säger Ida Bylund Lindman, hållbarhetschef i Uppsala kommun och ordförande i Uppsala klimatprotokolls styrgrupp och fortsätter:

– Det är en stor utmaning för samhället att få koll på, mäta och följa upp scope 3-utsläppen. Det känns hoppfullt att Klimatprotokollets medlemmar tar kliv på det området. Nu måste vi hitta verktygen och åtgärderna som minskar de utsläppen.

Totalt för alla scope minskar utsläppen med åtta procent sedan 2021. För att ligga i linje med Parisavtalet framöver behöver utsläppen minska med i genomsnitt 20 procent per år till 2030.

Under perioden syns förflyttningar i nätverket som inte hunnit få genomslag i utsläppsstatistiken. Exempelvis har ett antal medlemmar tagit fram en gemensam metod och gränsvärden som används för att ställa höga klimatkrav i bygg- och anläggningsprojekt.

Nytt klimatavtal skrevs under

Den 23 maj träffades drygt 100 representanter från Klimatprotokollets medlemmar på en resultatkonferens. Konferensen lyfte upp vilka framsteg Klimatprotokollet gjort för att sänka Uppsalas utsläpp, men också vilka utmaningar som finns framåt.

I samband med konferensen ägde också Klimatprotokollets årsmöte rum. Årsmötet fattade beslut om nästa klimatavtal som ska styra arbetet i nätverket under de kommande tre åren. För sjätte gången skriver Uppsala kommun under på att bland annat

  • ta klimatledarskap genom aktivt deltagande i Klimatprotokollets arbete
  • ha ambitionen att minska sina utsläpp av växthusgaser i linje med Parisavtalet
  • integrera klimatfrågan i organisationens huvudsakliga verksamhets- eller affärsstrategi. 

– Det finns många områden där Uppsala som samhälle behöver sänka sina klimatutsläpp men där kommunen inte ensam kan göra insatserna. Vi måste samarbeta lokalt för att nå våra klimatmål. Uppsala klimatprotokoll är kommunens mest etablerade forum för samverkan i klimatfrågor, ett oerhört viktigt forum, säger Joachim Danielsson, stadsdirektör i Uppsala kommun och kommunens representant på Klimatprotokollets årsmöte.

Uppsala kommun är ordförande för nätverket

Uppsala kommun är medlem i Uppsala klimatprotokoll och har varit med från starten 2010 som ordförande för nätverket. Uppsala klimatprotokoll samlar företag, offentliga verksamheter, universitet och föreningar som vill göra konkreta framsteg för ett klimatomställt Uppsala.

Besök Uppsala klimatprotokolls webbplats.