Bli vikarie i Uppsala kommun

 1. Sök jobb som vikarie


  Genom vikarieförmedlingen kan du hitta korttidsvikariat hos kommunens förskolor, skolor, kök och bibliotek. Ett korttidsvikariat betyder att du blir bokad dag för dag på timbasis.

  Sök utanonnserade jobb

  Du kan bara söka korttidsvikariat via någon av våra annonser. Finns det inga annonser för det område du önskar att arbeta inom kan du skapa en bevakning. Då får du ett mail när nya annonser publiceras. Vi publicerar annonser löpande med vissa uppehåll för att hinna administrera ansökningar. 

  Så här går rekryteringen till

  Rekryteringsprocessen består av tre steg:

  1. Skicka in ansökan
   Vi gör ett urval bland ansökningarna och de som går vidare bjuds in till intervju.

  2. Intervju
   Vi ställer kompetensbaserade frågor och de som går vidare får en inbjudan till introduktionsutbildning. Vi begär in referenser.

  3. Introduktionsutbildning
   Vi har en kurs med pedagogiska diskussioner och information om lagar, förhållningssätt, bokningssystem med mera. Därefter får kandidaterna ett erbjudande om anställning.

  Innan du söker vikariat – beställ utdrag från belastningsregistret

  Innan du söker vikariat hos oss beställer du ett utdrag från polisens belastningsregister.

  Det tar cirka två veckor att få utdraget som sedan är giltigt i ett år. Du måste kunna visa upp ett giltigt belastningsutdrag för att få arbeta som vikarie.

  Blankett för utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats

  För dig som inte kommit till Sverige än

  För att få arbetstillstånd måste du ha blivit erbjuden ett arbete. Arbetstillståndet ska vara klart när du reser till Sverige. Du kan inte få arbetstillstånd för att komma till Sverige för att söka arbete.

  Läs om arbetstillstånd på migrationsverket.se

  Fäll ihop
 2. Vad arbetet innebär


  Som vikarie blir du bokad till många olika arbetsplatser och få jobba i olika arbetslag. För att trivas som vikarie behöver du därför vara flexibel och ha lätt för att samarbeta.

  Arbetsplatserna ligger både centralt i Uppsala och på landsbygden, med goda bussförbindelser. Det är viktigt för oss att kunna erbjuda vikarier till alla arbetsplatser. Det innebär att du kommer att arbeta både centralt och på landsbygden.

  Vårt önskemål är att du ska kunna arbeta i genomsnitt 1–2 dagar i veckan, men vi tar hänsyn till om du är student och behöver en mer flexibel arbetstid under vissa perioder.

  Fäll ihop
 3. Om de olika arbetsplatserna


  Du kan söka vikariat inom ett av följande områden.  

  Förskola

  Inom förskola erbjuder vi arbete på 100 förskolor och cirka 15 familjedaghem.
  Till våra förskolor söker vi i första hand dig som har behörighet från rätt utbildning eller studerar till förskollärare. I andra hand tittar vi på erfarenhet och personlig lämplighet.

  Grundskola

  Inom grundskola erbjuder vi arbete på ca 77 grundskolor, särskolor, resursskolor och fritidshem.

  Till våra skolor söker vi i första hand dig som har behörighet från rätt utbildning eller som studerar till lärare. I andra hand tittar vi på erfarenhet och personlig lämplighet.

  Till våra särskolor och resursskolor söker vi personer som har erfarenhet av att arbeta med barn eller ungdomar som har en funktionsvariation, till exempel asperger, autism eller andra neuropsykiatriska funktionsvariationer.

  Kök (måltidsservice)

  Vi erbjuder arbete på 170 kök i förskolor, skolor och på äldreboenden.
  Vi söker i första hand dig som är utbildad kock eller måltidsbiträde. I andra hand tittar vi på erfarenhet och personlig lämplighet.

  Bibliotek

  Inom bibliotek erbjuder vi arbete på 13 bibliotek.
  Vi söker i första hand dig som är utbildad bibliotekarie eller biblioteksassistent. I andra hand tittar vi på erfarenhet och personlig lämplighet.

  Fäll ihop
 4. Kontakt


  Vikarieförmedlingen

  Telefon:
  Måltidsservice, grundskola och förskola:
  Måndag-fredag 07:00–09:00, 018-726 00 70.
  Bibliotek:
  Måndag-torsdag 09:00–09:30, 018-726 00 80
  Besöksadress: Klostergatan 13
  Postadress: Klostergatan 13, 753 75 Uppsala

  Vi tar bara emot besök som är bokade i förväg!

  Fäll ihop