Resvaneundersökning

Under hösten 2015 genomförde Uppsala kommun en resvaneundersökning. Undersökningen har genomförts var femte år sedan 2000. Syftet med undersökningen är att kartlägga kommuninvånarnas resmönster. Resultaten är ett viktigt underlag för planeringen av hållbar tillväxt och hållbara transporter.

Läs resvaneundersökningen