Att ha TrafiQ innebär att vara en smart trafikant. Det handlar om att kunna trafikregler, men också förstå vikten av att samspela med andra trafikanter och anpassa sitt förhållningssätt efter trafiksituationen. Att vara en trafikant med hjärna och hjärta helt enkelt.

Ditt TrafiQ påverkar trafiksäkerheten

Många faktorer spelar in för att trafiken ska flyta på och fungera på ett säkert sätt. Du som bilist, cyklist eller gångtrafikant har stor inverkan. Beroende på hur väl du kan reglerna och anpassar dig efter olika trafiksituationer påverkar du din egen och andras trafiksäkerhet.

Har du TrafiQ?

Som en trafikant med TrafiQ följer du trafikreglerna, men anpassar också ditt förhållningssätt beroende på hur trafiksituationen ser ut. 

För att ha TrafiQ behöver du

 • kunna trafikreglerna
 • vara uppmärksam
 • visa hänsyn till dina medtrafikanter
 • ta det lugnt
 • anpassa fart och beteende efter trafiksituationen.

Undrar du om du har TrafiQ? Testa dina kunskaper och få tips på vad du kan förbättra.

När du har gjort testet hittar du de rätta testsvaren längst ner på den här sidan.

Upplev en trafiksituation utöver det vanliga

En trafiksituation kan förändras snabbt. Det krävs inte mycket för att sätta sig själv och andra trafikanter i osäkra eller till och med livshotande situationer. 

För att skapa förståelse för hur det kan kännas att uppleva en farlig trafiksituation erbjuder vi två filmer som du kan se i virtual reality (VR) sett från en bilists eller en cyklists synvinkel.

För bästa möjliga upplevelse behöver du VR-glasögon och öppna upp filmerna på Youtube. Men du kan också se filmerna som vanligt i din mobiltelefon eller dator i webbläsaren Google Chrome. Då använder du muspekaren för att flytta runt din vy i 360 grader.

Observera hur mycket eller lite du hinner se i trafiksituationerna. Fundera också över om du ser något som bilisterna, cyklisterna och gångtrafikanterna borde göra annorlunda för att öka trafiksäkerheten.

Se filmen från bilistens perspektiv på Youtube om du använder VR-glasögon. 

Se filmen från cyklistens perspektiv på Youtube om du använder VR-glasögon.

Informationsarbetet fortsätter under hösten

Under hösten 2017 startar kommunen ett intensivt arbete med ett få Uppsalaborna att diskutera, reflektera och lära sig mer om hur de påverkar trafiksäkerheten. I detta arbete samverkar vi bland annat med Uppsala universitet och Ultuna studentkår.

Oavsett trafiksituation vill vi uppmuntra alla att ha TrafiQ - att vara en trafikant med både hjärta och hjärna.

Läs mer om Uppsala kommuns trafiksäkerhetsarbete

Läs om de vanligaste trafikreglerna hos Transportstyrelsen

 1. Fråga: Du kör bil när mobilen ringer. Vad gör du?
  Svar: Jag svarar om det är lugnt i trafiken och inte utgör någon fara.

 2. Fråga: Du kör bil på huvudled och kommer fram till ett obevakat övergångsställe, där det finns både gångtrafikanter och cyklister. Vad gör du? 
  Svar: Jag låter de gående korsa gatan och en och annan cyklist kan slinka med.

 3. Fråga: Du och en kompis cyklar på en gata som är till för både bilar och cyklister. Var cyklar du?
  Svar: Jag cyklar endast i bredd så länge det inte utgör en fara för mig eller andra.

 4. Fråga: Du cyklar på en gata då en bildörr öppnas framför dig. Vad gör du?
  Svar: Jag svänger undan och cyklar vidare. Vem gör inte fel ibland?

 5. Fråga: Du cyklar på en cykelbana och kommer fram till en trafiksignal som visar rött. Vad gör du?
  Svar: Jag ställer mig i kö och ser till att jag inte står i vägen för andra trafikanter.

 6. Fråga: Du cyklar i mörker och stoppas av en poliskontroll. Hur är din utrustning? Riskerar du böter?
  Svar: Jag har den utrustning som krävs och dessutom har jag reflexväst och benreflexer för att synas ännu bättre.

 7. Fråga: Du älskar att cykla men hur är dina kunskaper om vilka regler som gäller för cyklister?
  Svar: Jag känner till mina skyldigheter som fordonsförare och vet att ingen egentligen har några rättigheter i trafiken, men alla kan göra ett misstag.

 8. Fråga: Du kör 90km/h på en 90-väg och en bilist närmar dig bakifrån med hög hastighet. Vad gör du?
  Svar: Jag kör på som förut men försöker att hålla så långt till höger som möjligt, utan att köra ut på väggrenen.

 9. Fråga: Du cyklar på en snabbcykelled och kommer fram till en cykelöverfart. Vad bör du tänka på?
  Svar: Cyklisterna har visserligen förtur, men självklart saktar jag in och ser till att bilisten har sett mig så att den kan sakta in och släppa förbi mig.

 10. Fråga: Du åker bil i centrala Uppsala och kommer in på ett gångfartsområde. Hur kör du?
  Svar: Jag kör sakta och anpassar farten till de gåendes hastighet. Här ska alla få plats och det gäller att inte ha bråttom.