Utdelning från donationsstiftelser

Uppsala kommun förvaltar ett antal donationsstiftelser för socialt behövande. Stiftelserna är till för att ge ett ekonomiskt bidrag till privatpersoner med svårigheter i sin dagliga livsföring. 

Eftersom vi behöver anpassa ansökningsprocessen till den nya dataskyddsförordningen GDPR blir det ingen utdelning från donationsstiftelserna under 2019. När det är möjligt att söka igen får du information om det här. Välkommen åter!

 • Vem som kan ansöka

  För att ansöka om pengar från kommunens donationsstiftelser ska du 

  • vara privatperson
  • folkbokförd i Uppsala kommun. 

  Ansökningsperiod 

  Vi annonserar på webben och i lokal media när ansökningsperioden pågår. Vi tar bara emot ansökningar under ansökningsperioden.

  Tänk på att

  • bara skicka en ansökan
  • din ansökan gäller för alla stiftelser (du behöver inte ange något stiftelsenamn)
  • vi behandlar inga ansökningar som inte är kompletta, kommer in för sent eller innan ansökningsperioden
  • vi ger inga förhandsbesked
  • beslut går inte att överklaga.

  Utdelningen varierar år för år

  Stiftelsernas avkastning varierar mellan åren så de kan bara dela ut bidrag när utdelningsbara medel finns. Utdelningsnivån och mängden pengar beror därmed på stiftelsernas avkastning och antalet beviljade ansökningar.

  Inget ekonomiskt bistånd

  Utdelning från en stiftelse är inte samma sak som ekonomiskt bistånd. Det inte är kommunens pengar som delas ut och du har ingen rättighet att få ut pengar från en stiftelse.

  Pengarna tillhör respektive stiftelse och de bedömer själva hur mycket de kan dela ut och vem som kan få ta del av pengarna. Kommunen måste följa stiftelsernas ändamål.

Kontakta kommunens växel

Hit kan du ringa om du söker en person eller vill bli kopplad vidare i kommunen.

Du kan även skicka SMS/MMS till 717 27.

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00 eller 018-727 27 00 (automatisk växel öppen dygnet runt). Under juni, juli och augusti stänger växeln 16.00 på fredagar.
Postadress: Uppsala kommun, 753 75 UPPSALA