Utdelning från donationsstiftelser

Uppsala kommun förvaltar donationsstiftelser som det är möjligt att söka pengar från. Stiftelserna delar ut pengar enligt ändamålet för respektive stiftelse, mer information finns nedan under ”vilka sociala donationsstiftelser finns?”.  

Utdelning av pengar från stiftelserna sker en gång per år. När det är möjligt att söka får du information om det här. Välkommen åter!

 • Vem som kan ansöka

  För att ansöka om pengar från kommunens donationsstiftelser ska du 

  • vara privatperson
  • vara folkbokförd i Uppsala kommun

  Ansökningsperiod 

  Ansökningsperioden är alltid på hösten. Vi annonserar på webben, i lokal media och på Facebook när ansökningsperioden pågår. Vi tar bara emot ansökningar under ansökningsperioden. Här kommer du att hitta ansökningsperioden för år 2020.

  Tänk på att

  • ansökningar tas endast emot via det digitala ansökningsformuläret på uppsala.se
  • bara skicka en ansökan
  • din ansökan gäller för alla stiftelser (du behöver inte ange något stiftelsenamn)
  • vi beviljar endast en ansökan per hushåll
  • vi behandlar inga ansökningar som inte är kompletta
  • vi ger inga förhandsbesked
  • beslut inte går att överklaga

  Utdelningen varierar år för år

  Stiftelsernas avkastning varierar och utdelning kan endast göras när det finns utdelningsbart kapital. Utdelningsnivån och mängden pengar beror därmed på stiftelsernas avkastning och antalet beviljade ansökningar. 

  Inget ekonomiskt bistånd

  Utdelning från en stiftelse är inte samma sak som ekonomiskt bistånd. Det är inte kommunens pengar som delas ut och du har ingen rättighet att få pengar från en stiftelse eller rätt till ett visst belopp.

  Pengarna tillhör respektive stiftelse och de bedömer själva hur mycket de kan dela ut och vem som kan få ta del av pengarna. Kommunen måste följa stiftelsernas ändamål.

 • Om du blir beviljad pengar kommer information om detta via brev cirka 2–3 veckor innan utdelning. Utdelning sker i mitten av december. Om du i stället får avslag får du ett brev som informerar om detta.

 • På följande bibliotek kan du låna datorer utan bokning:

  • Stadsbiblioteket
  • Brantingsbiblioteket
  • Eriksbergsbiblioteket
  • Gottsundabiblioteket
  • Gränbybiblioteket
  • Stenhagenbiblioteket
  • Storvretabiblioteket

  Du kan även gå hit för att använda en dator:

  • Arbetsmarknadsförvaltningen
   Kungsgatan 85 (före detta Navet)
   Öppettider: måndag-torsdag 9.00-16, fredag 13.00-16.00

  • Arbetsmarknadsförvaltningen, Lärcentrum Gottsunda arbetsmarknad
   Valthornsvägen 7
   Öppettider: måndag-fredag 8.00-16.00

  • Kommuninformation, Stationsgatan 12
   Öppettider måndag-fredag 9.00-17.00
 • Förbered gärna följande uppgifter innan du fyller i ansökningsformuläret:

  • beskriv vad pengarna ska användas till
  • motivera kortfattat din ansökan
  • hushållets sammanlagda inkomster per månad (lön/pension/sjukbidrag, bostadsbidrag, barnbidrag, studiebidrag, underhållsstöd, aktivitetsstöd, försörjningsstöd, annan inkomst)
  • hushållets sammanlagda kostnader per månad (hyra, el/värme/vatten, övriga kostnader till exempel mat, kläder med mera)
  • clearingnummer och kontonummer till ditt bankkonto.
 • Stiftelsens namn Vad delar stiftelsen ut till?
  Arbetarbostadsstiftelsen Till behövande personer bosatta i Uppsala kommun för boendekostnader.
  Augusta och Per August Petterssons stiftelse Till vård och underhåll av kommunens behövande, i första hand boende i det geografiska område som utgjorde Åkerby kommun vid donationstillfället, i andra hand boende i Uppsala kommun.
  Ellen Envalls stiftelse Till i Uppsala stad bosatta ensamstående behövande ålderstigna, sjuka eller lytta kvinnor, särskilt sådana som under avsevärd del av sin livstid vårdat föräldrar eller andra närstående anhöriga.
  Sociala samstiftelsen för barn Till mindre bemedlade barnfamiljer i Uppsala kommun.
  Alfred och Margareta Norhagens stiftelse Till äldre personer i Uppsala kommun till boendekostnader och kostnader för vård.
  Sociala samstiftelsen för sjuka och handikappade Till behövande sjuka och handikappade i Uppsala kommun.
  Sociala samstiftelsen för behövande Till behövande i Uppsala kommun.
  Sociala samstiftelsen för äldre Till mindre bemedlade äldre i Uppsala kommun.
 • Har du frågor, kontakta oss via donationsstiftelsen@uppsala.se.