Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Så arbetar vi med: Spårväg i Uppsala

I Uppsala planerar vi att bygga en spårväg som ska gå från Bergsbrunna, över Fyrisån och in till Uppsala C. Spårvägen kommer bli drygt 17 kilometer lång och ha 22 hållplatser. Spårvägen ska bland annat att gå igenom stadsdelarna Gottsunda, Ultuna, Rosendal och Ulleråker. År 2029 planeras spårvägen vara färdigbyggd och redo att trafikeras.

Valet hösten 2022 gav ett nytt politiskt styre i kommunen. I samband med det har det uttryckts en politisk vilja att genomföra en folkomröstning om kapacitetsstark kollektivtrafik. Uppsala kommun arbetar vidare med gällande beslut om att anlägga spårväg fram till att ett eventuellt nytt beslut är fattat.

Här kan du ta del ut av kommunfullmäktiges beslut från december 2021 om att bygga en spårväg i Uppsala.

Ta del av kommunfullmäktiges beslut i december 2021 om att bygga spårväg

 • Här planerar vi för spårväg

  Spårvägen ska gå genom många av Uppsalas södra stadsdelar. Längs vägen från Uppsala C till stationen i Bergsbrunna kommer spårvägen passera flera bostadsområden och stora arbetsplatser.

 • Varför spårväg

  En modern spårväg rymmer många resenärer, är miljövänlig och erbjuder ett bekvämt resande.

 • Så blir spårvägen en del av staden

  När vi bygger spårvägen tänker vi på hur hela Uppsala ska utvecklas. Längs hela spårvägssträckan planerar vi också att utveckla de gröna miljöerna, gatorna och stadsdelarna.

 • Moderna spårvägar i Europa

  Spårvägar blir ett allt vanligare grönt sätt för människor att förflytta sig i växande städer runtom i Europa. Idag finns det drygt 200 spårvägsstäder i Europa.

 • Tidplan och historik

  Mycket har hänt inom projektet Uppsala spårväg, och mycket kommer att hända framöver. Ta del av historik och framtid här.

 • Möten och dialoger

  Under 2022 planerar vi att detaljplanerna för spårvägen och spårvägsdepån går ut på granskning och samråd. Då har du möjlighet att lämna synpunkter på förslagen.

 • Kostnader och finansiering

  Att anlägga spårväg innebär en stor investering. Spårvägen finansieras på olika sätt och delas upp mellan Uppsala kommun, Region Uppsala och staten.

 • Frågor och svar om spårvägen

  Vi får många frågor om spårvägen. Här kan du ta del av de vanligaste frågorna och svar på dem.

 • Dokument och tryckt material

  Här hittar du informationsmaterial, rapporter, utredningar och beslut rörande spårvägen.

 • In English: Uppsala Light Rail Project

  Find information about Uppsala light rail project in English.

Se alla
Kontakt

Om du vill veta mer om arbetet med projektet Uppsala spårväg är du välkommen att kontakta Uppsala kommun och Region Uppsala.

Uppsala kommun
Telefon: 018-727 00 00
E-post: sparvag@uppsala.se

Region Uppsala
Telefon: 018–611 00 00
E-post: registrator.ktf@regionuppsala.se

Projektledare Uppsala kommun
Camilla Hanke Sönnerqvist
Mario Rivera

Projektledare Region Uppsala
Fredrik Landstorp
Maria Andér

Se även

 • Så arbetar vi med:

  Stadsplanering

  Stadsplaneringen i Uppsala syftar till att utveckla vårt samhälle med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden för alla. Den ska trygga en god och hållbar livsmiljö för människorna i dag och för kommande generationer.

 • Så arbetar vi med:

  Översiktsplan

  Varje kommun ska ha en översiktsplan. En strategi för hur bebyggelse och mark- och vattenanvändning ska vidareutvecklas i staden, i tätorterna och på landsbygderna. Uppsala kommuns översiktsplan visar vägen för framtida beslut om vår hållbara samhällsutveckling – ekologiskt, ekonomisk och socialt. I en växande kommun med plats för alla.