Från och med 11 maj råder eldningsförbud i Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Så arbetar vi med: Spårväg i Uppsala

I Uppsala planerar vi att bygga spårväg för att fler ska kunna arbetspendla genom att åka kollektivt. Spårvägen kommer att passera stora arbetsplatser och gå genom flera bostadsområden från Bergsbrunna, över Fyrisån och in till Uppsala C. En modern spårväg rymmer många resenärer, är miljövänlig och erbjuder ett bekvämt resande. En spårvagn tar ungefär lika många passagerare som tre stadsbussar.  Läs mer nedan hur vi planerar för att spårvägen ska bli klar till år 2029.

 • Varför spårväg?

  Spårvagn tar fler passagerare än bussar och blir därför ett bra komplement i kollektivtrafiken. Exempelvis tar en spårvagn ungefär lika många resenärer som tre stadsbussar. Tack vare spårvägens eldrift minskar utsläppen av koldioxid. Fler fördelar? Läs här!

 • Flytt av ledningar i gatan inför spårvägsbyggnationen

  På vissa sträckor måste ledningar som ligger i marken flyttas för att göra den framtida spårvägstrafiken driftsäker. Arbetet sker i etapper under perioden februari 2024 fram till och med 2027.

 • Undersökningar av mark och grundvatten

  Att undersöka mark- och vattenförhållanden är en viktig del i det förberedande arbetet med att anlägga spårväg. Läs mer om vilka undersökningar som görs och vad vi har kommit fram till.

 • Planerad sträckning och tidsvinst

  Här kan du se en karta över spårvägens planerade sträckning och hur många minuter du sparar in att åka från exempelvis Gottsunda C till Uppsala C. Spårvägen kommer att gå genom bostadsområdena Rosendal, Ulleråker, Gottsunda, Ultuna och vidare till Sydöstra stadsdelarna och Bergsbrunna.

 • Så blir spårvägen en del av staden

  När vi bygger spårvägen tänker vi på hur hela Uppsala ska utvecklas. Längs hela spårvägssträckan planerar vi också att utveckla de gröna miljöerna, gatorna och stadsdelarna.

 • Moderna spårvägar i Europa

  Spårvägar blir ett allt vanligare grönt sätt för människor att förflytta sig i växande städer runtom i Europa. Idag finns det drygt 200 spårvägsstäder i Europa.

 • Tidplan och historik

  Mycket har hänt inom projektet Uppsala spårväg, och mycket kommer att hända framöver. Ta del av historik och framtid här.

 • Möten och dialoger

  Vi finns på plats på Forum-torget 30 maj - 1 juni kl 11-17. Kom och prata spårväg med oss! Under 2023 planerar vi att bjuda in till fler möten och dialoger där du får närmare information och kan lämna synpunkter på detaljplaneförslagen. Här kommer vi att berätta när, var och hur dessa möten ska genomföras.

 • Kostnader och finansiering

  Att anlägga spårväg innebär en stor investering. Spårvägen finansieras på olika sätt och delas upp mellan Uppsala kommun, Region Uppsala och staten.

 • Frågor och svar om spårvägen

  Vi får många frågor om spårvägen. Här kan du ta del av de vanligaste frågorna och svar på dem.

 • Dokument och tryckt material

  Här hittar du informationsmaterial, rapporter, utredningar och beslut rörande spårvägen.

 • In English: Uppsala Light Rail Project

  Find information about Uppsala light rail project in English.

Se alla
Kontakt

Om du vill veta mer om arbetet med projektet Uppsala spårväg är du välkommen att kontakta Uppsala kommun och Region Uppsala.

Uppsala kommun
Telefon: 018-727 00 00
E-post: sparvag@uppsala.se

Region Uppsala
Telefon: 018–611 00 00
E-post: registrator.ktf@regionuppsala.se

Projektledare Uppsala kommun
Camilla Hanke Sönnerqvist
Mario Rivera

Projektledare Region Uppsala
Fredrik Landstorp
Maria Andér

Se även

 • Så arbetar vi med:

  Stadsplanering

  Stadsplaneringen i Uppsala syftar till att utveckla vårt samhälle med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden för alla. Den ska trygga en god och hållbar livsmiljö för människorna i dag och för kommande generationer.

 • Så arbetar vi med:

  Översiktsplan

  Varje kommun ska ha en översiktsplan. En strategi för hur bebyggelse och mark- och vattenanvändning ska vidareutvecklas i staden, i tätorterna och på landsbygderna. Uppsala kommuns översiktsplan visar vägen för framtida beslut om vår hållbara samhällsutveckling – ekologiskt, ekonomisk och socialt. I en växande kommun med plats för alla.