Bra att veta inför dina studier

Innehållsförteckning

 1. I korthet


  Läs om vilket stöd du kan få när du studerar och hur du finansierar studierna. Du får också veta mer om prövning och validering.

  Fäll ihop
 2. Studie- och yrkesvägledning


  Kontakta din hemkommun för information om studie- och yrkesvägledning inom vuxenutbildning.

  Fäll ihop
 3. Prövning och validering


  Prövning

  Prövning betyder att du tenterar en hel kurs skriftligt eller muntligt. Du kan ansöka om att göra prövning inom kommunal vuxenutbildning om du:

  • läst in en kurs på egen hand
  • gått en kurs men inte fått något betyg
  • vill höja ett tidigare betyg.

  Validering

  Validering är att ta vara på den kunskap som du skaffat dig genom till exempel arbete och studier som inte är dokumenterade. Vi intervjuar dig och bedömer dina tidigare kunskaper och erfarenheter. Vi gör intervju och bedömning i din studiemiljö eller på din arbetsplats. Valideringen kan leda till ett betyg eller ett kompetensbevis.

  Fäll ihop
 4. Studiefinansiering


  Centrala Studiestödsnämnden, csn, är den myndighet som informerar, beslutar om och betalar ut studiestöd när du ska studera på kommunal vuxenutbildning.

  Du kan söka studiemedel från och med hösten det år du fyller 20 år till och med det år som du fyller 56.

  Läs om studiefinansiering på csn.se

  Fäll ihop
 5. Studera med funktionsvariation


  Om du har en funktionsvariation finns det flera möjligheter att studera på vuxenutbildningen.

  Kontakta en studie- och yrkesvägledare i din hemkommun för att prata om vilka möjligheter som finns för dig att studera. Som vuxenstuderande har du rätt till de hjälpmedel du behöver för att studera.

  Fäll ihop
Visa alla Yrkesutbildningar för vuxna