Avslutad dialog

Detaljplan för Tullgarnsbron - granskning

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

29 april 2019, 00:01 till

24 juni 2019, 23:59

Sammanfattning

Detaljplanen var ute på granskning 29 april till och med 24 juni 2019. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny öppningsbar stadsbro för bil-, gång- och cykeltrafik i höjd med Kungsängsesplanaden inom Södra Åstråket.

Beskrivning

Den nya bron föreslås en placering i förlängning av Kungsängsesplanaden som sedan ansluter till Ulleråkersvägen på den västra sidan om Fyrisån. Planområdet omfattar Ulleråkersvägen fram till Sjukhusvägen och Kungsängsesplanaden fram till Kungsgatan och områdena däremellan.

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se