Resultat av dialog

Detaljplan för Sunnerstaskolan – granskning

Dialogen har avslutats

Resultat i korthet

Detaljplanen vann laga kraft 20 april 2017.

Läs beslut, planbeskrivning och plankarta på bygg.uppsala.se

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

9 december 2016, 01:00 till

12 januari 2017, 23:59

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att upphäva fastighetsindelningsbestämmelser och fastställa befintlig markanvändning (idrott och skola) så att de nya markägarna, Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter och Uppsala kommun Skolfastigheter, ska kunna bilda fastigheter på den mark de förvärvat.

Beskrivning

Planområdet ligger i stadsdelen Sunnersta och omfattas av Sunnerstaskolan, Talgoxens förskola och en fotbollsplan. Området ligger intill Dag Hammarskjöldsvägen, Långvägen och Talgoxvägen.

Syftet med detaljplanen är att upphäva fastighetsindelningsbestämmelser och fastställa befintlig markanvändning (idrott och skola) så att de nya markägarna, Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter och Uppsala kommun Skolfastigheter, ska kunna bilda fastigheter på den mark de förvärvat.