Avslutad dialog

Detaljplan för kvarteret Dagfrid, samråd

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

13 april 2017, 00:00 till

21 juni 2017, 23:59

Sammanfattning

Nu kan du lämna synpunkter på detaljplanen för kvarteret Dagfrid. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder och en något större livsmedelsbutik samt att säkerställa hög arkitektonisk kvalitet.

Beskrivning

Planområdet ligger i korsningen Ringgatan/Jumkilsgatan i Luthagen.

Läs planbeskrivningen och andra relaterade dokument på bygg.uppsala.se.