Resultat av dialog

Detaljplan för Garverigatan (fd del Börje-Hässelby 1:2 mfl) – granskning

Dialogen har avslutats

Resultat i korthet

Detaljplanen vann laga kraft 20 april 2017.

Läs beslut, planbeskrivning och plankarta på bygg.uppsala.se

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

23 november 2016, 01:00 till

21 december 2016, 23:59

Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bedriva fler markanvändningar i befintlig fastighet. Enligt detaljplanen kan nuvarande skolverksamhet fortsätta, förutom förskola eller grundskola.

Beskrivning

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bedriva fler markanvändningar i befintlig fastighet. Enligt detaljplan kan nuvarande skolverksamhet fortsätta, förutom förskola eller grundskola.