Avslutad dialog

Detaljplan för del av kvarteret Mörsaren och Kanonen - granskning

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

24 april 2019, 00:00 till

15 maj 2019, 23:59

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fler lägenheter i de befintliga byggnaderna än de 4 lägenheter som är tillåtna enligt den tidigare gällande detaljplanen. Detaljplanen är på granskning 24 april–15 maj.

Beskrivning

Planområdet ligger längs med Villavägen i Kåbo, cirka två kilometer från Stora torget.

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se