Pågående dialog

Detaljplan för del av kvarteret Assar, Luthagen - granskning

Dialogen avslutas

27 september 2019, 23:59

Sammanfattning

Detaljplanen är ute på granskning från och med 6 september till och med 27 september 2019. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ökad exploatering inom två fastigheter i Luthagen för att kunna uppföra fler bostäder i en attraktiv och centralt belägen stadsdel. Syftet är också att bevara kvarterets karaktär av trädgårdsstad genom att de nya byggnaderna samspelar med befintliga byggnader i kvarteret.

Så här gör du

Lämna synpunkter

eller

E-posta till
SBF.planadministrator@uppsala.se
Skriv till

Uppsala kommun
Plan- och byggnadsnämnden
753 75 Uppsala

Beskrivning

Planområdet består av fastigheterna Luthagen 21:3 och 21:4 och är en del av kvarteret Assar i stadsdelen Luthagen. Adressen är Jumkilsgatan 8 och 10. Planområdet ligger nära en större genomfartsgata, Börjegatan, och det är knappt två kilometer till Stora Torget.

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se