Pågående dialog

Detaljplan för del av Fullerö 21:66 - samråd

Dialogen avslutas

15 mars 2019, 23:59

Sammanfattning

Syftet med planen är att möjliggöra ett verksamhetsområde med företagspark för verksamheter, industri, kontor samt mindre delar för idrottsanläggning och handel. Detaljplanen är ute på samråd 1 februari till 15 mars 2019.

Så här gör du

Beskrivning

Planområdet ligger cirka 3 kilometer sydväst om Storvreta centrum och cirka 9 kilometer norr om Uppsala. Det avgränsas i väster av E4:an och Kometvägen i norr. Väg 290 korsar planområdet.

Syftet med planen är att möjliggöra ett verksamhetsområde med företagspark för verksamheter, industri, kontor samt mindre delar för idrottsanläggning och handel.

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se