Avslutad dialog

Detaljplan för Börjetull - samråd

Vi sammanställer och analyserar synpunkterna

På denna sida publicerar vi resultatet av dialogen.

Dialogen innan den avslutades

Dialogen pågick mellan

24 augusti 2017, 00:00 till

5 oktober 2017, 23:59

Sammanfattning

Nu kan du lämna synpunkter på detaljplanen för Börjetull. Planområdet ligger i nordvästra Uppsala cirka 2,5 kilometer från resecentrum. Det avgränsas av Börjegatan, Librobäcken, Fyrisån och Fyrisvallsgatan.