Pågående dialog

Detaljplan för Almunge brandstation - samråd

Dialogen avslutas

Sammanfattning

Detaljplanen är på samråd från 17 december 2019 till och med 11 februari 2020. Syftet är att möjliggöra uppförande av en brandstation med lämpliga kringytor i Almunge.

Så här gör du

Lämna synpunkter

eller

E-posta till
SBF.planadministrator@uppsala.se
Skriv till

Uppsala kommun
Plan- och byggnadsnämnden
753 75 Uppsala

Beskrivning

Planområdet ligger i tätorten Almunge, ca 30 km öster om Uppsala och angränsar till väg 282 (Almungevägen) som är en statlig väg.

Läs alla handlingar på bygg.uppsala.se

Informationsmöte

Välkommen till ett informationsmöte där förslaget till detaljplan presenteras.

Datum: Tisdag 28 januari 2020
Tid:18.00
Plats: Almungeskolans matsal. Hitta på karta