Förtroendevald

Mats Hansén (M)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Kommunala pensionärsrådet
  led 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Äldrenämnden
  1:e v ordf 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 2012-02-21 − 2014-10-14
 • Stiftelsen Nykterhetsvännernas studenthem
  led 2007-01-29 − 2010-12-31
 • Äldrenämnden
  led 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 2008-10-14 − 2010-10-31
 • Upplandsstiftelsen
  ers 2002-12-01 − 2006-12-31
 • Äldrenämnden
  ers 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Vaksala KDN
  led 2001-03-27 − 2002-12-31
 • Upplandsstiftelsen
  ers 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Vaksala KDN
  ers 1999-01-01 − 2001-03-26