Förtroendevald

Ingrid Burman (V)

Aktuella uppdrag

  • Styrgrupp för Närvård representant

Tidigare uppdrag