Motion

19. Svar på nämndinitiativ om stöd till lärare och alla rektorer