Ärende

12. Läsa-skriva-räkna garanti

Det här är ett beslutsunderlag.