Ärende

16. Yttrande gällande revisionsrapport - Granskning av arbetsgivarfrågor