Yttrande

11.1 Anhållan om extra bidrag - IT-gymnasiet