Yttrande

Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt