Yttrande

Anhållan om extra bidrag Livets Ords Kristna Skola LOKS AB