Ärende

13. Riktlinjer för härbärget för socialt utsatta EU-medborgare