Ärende

7. Månadsuppföljning av indikatorer för verksamhet