Ärende

6. Delårsrapportering per april och delårsbokslut mars 2019