Ärende

4 Delegations- och arbetsordning för namngivningsnämnden

Det här är ett beslutsunderlag.